İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Bitirme Projesi

Sevgili son sınıf öğrencilerimiz,

2019-2020 Güz dönemi itibariyle bitirme projelerinde uygulanan süreç güncellendi. Güncellenen süreç ile ilgili detayları aşağıda bulabilirsiniz. Süreç ile ilgili bir sorunuz varsa bölümümüz bitirme proje koordinatörü Arş. Gör. Mehmet Sakin ile ya da bitirme proje asistanı Arş. Gör. İbrahim Halil DEGER ile iletişime geçebilirsiniz.

Hepinize bitirme projelerinizde başarılar dileriz.

Bitirme Projesi Listelerine buradan ulaşabilirsiniz.

 

Güncellenen Bitirme Projesi Süreci

1) Bitirme projeleri bireysel veya ikişerli ,üçerli gruplar halinde tamamlanacaktır.

2) Proje-Grup eşleşmeleri 24.02.2020 tarihinde bitirme projeleri web sayfasında duyurulacaktır.

3) Proje-Grup eşleşmeleri tamamlandıktan sonra öğrenciler ilgili projenin danışman hocası ile çalışmaya başlayacaklardır.

4) Her grup, danışman hocası ile her hafta toplanacak olup her toplantı sonrasında alınan/verilen kararları ve proje ile ilgili gelişmeleri aşağıda bulunan “Proje Takip Formu”na yazacaktır.

5) Tüm gruplar proje ile ilgili aşağıda yer alan “Bitirme Projesi Raporu” formatına uygun bir ara raporu 20 Mart 2020 tarihine kadar yazıp proje danışman hocalarına ve Arş. Gör. İbrahim Halil DEGER’e teslim edeceklerdir.

6) Tüm gruplar proje raporlarının son hallerini aşağıda yer alan “Bitirme Projesi Raporu” formatına uygun olacak şekilde, 08.05.2020 tarihine kadar yazarak intihal kontrolü için Arş.Gör. Özge Çiğdem Özelmacı Durmaz’a ve şablon kontrolü için İbrahim Halil DEGER’e teslim edeceklerdir.

7) İlk kontrolden geçen final raporları güncellenerek 12.05.2020 tarihine kadar son intihal kontrolü için Arş.Gör. Özge Çiğdem Özelmacı Durmaz’a ve şablon kontrolü için İbrahim Halil DEGER’e teslim edeceklerdir.

8) Son kontrolden geçen final raporları 01.06.2020 tarihine kadar hem danışman hocalara hem de İbrahim Halil DEGER’e hem CD hemde basılmış bir şekilde teslim edilecektir.

9) Bitirme proje sunumları için bitirme mülakat tarihleri belirlenecektir. Sunum esnasında göstermek üzere her grup projelerini açıklayan bir sunum hazırlayacaktır.

Not 1: Bitirme Projesi sürecinde yer alan “Önemli Tarihler” de herhangi bir esneme olmayacaktır. Teslim tarihlerine uymayan ve sorumluluklarını yerine getirmeyen öğrenciler direkt olarak bitirme projesi dersinden başarısız sayılacaklardır.

Not 2: Bitirme Projesi final raporundaki intihal oranı en fazla %30 olmalıdır. Aksi takdirde intihal raporu %30’dan fazla olan gruplar bitirme projesi dersinden başarısız sayılacaklardır.

Not 3: Güncel duyurular için mezuniyet projesi öğrencilerimiz 7m6i3wm koduyla Google classrrom grubuna dahil olmalıdır.

ÖNEMLİ TARİHLER

31 Ocak 2020 Bitirme Projeleri için Öğretim Üyeleri tarafından başlık+özetin bitirme projesi koordinatörlüğüne sunulması için son gün
20 Mart 2020 Bitirme Projesi ara rapor teslimi için son gün
8 Mayıs 2020 Bitirme Projelerinin şablon + intihal ön kontrolü
12 Mayıs 2020 Bitirme Projelerinin şablon + intihal son kontrolü
15 Mayıs 2020 Bitirme projelerinin teslimi için son gün (danışman+şablon kontrolü tamamlanmış)
1 Haziran 2020 Jüri Sunumları

PROJE ÖNERİLERİ

Proje No Danışman Proje Adı Form Öğrenci Sayısı
2019-F01 Prof. Dr. Yusuf Arayıcı -Building Information Modelling (BIM) Proje Detayı 1-3
2019-F02 Doç.Dr. Amjad Khabaz -Study and Design of High-Rise Concrete Building Using Computer Aids Proje Detayı 1-4
2019-F03 Dr.Öğr.Üyesi Dia Eddin Nassani -Design of Structures using SAP2000 Proje Detayı 1-4
2019-F04 Dr.Öğr.Üyesi Muhammet Çınar -Influence of Various Waste Material on Fresh Properties of Cementitious Grout Proje Detayı 1-4
2019-F05 Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Çağan Kılınç -Performance Analysis of ArcGIS in Stream Flow Forecasting of Göksu River Proje Detayı 1-3