Bitirme Projesi | İnşaat Mühendisliği | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Bitirme Projesi

Güncellenen Bitirme Projesi Süreci

1) Bitirme projeleri  ikişerli veya üçerli gruplar halinde tamamlanacaktır.

2) Proje-Grup eşleşmeleri 18. 02. 2022 tarihinde bitirme projeleri web sayfasında duyurulacaktır.

3) Proje-Grup eşleşmeleri tamamlandıktan sonra öğrenciler ilgili projenin danışman hocası ile çalışmaya başlayacaklardır.

4) Her grup, danışman hocası ile her hafta toplanacak olup her toplantı sonrasında alınan/verilen kararları ve proje ile ilgili gelişmeleri aşağıda bulunan “Proje Takip Formu”na yazacaktır.

5) Tüm gruplar proje ile ilgili aşağıda yer alan “Bitirme Projesi Raporu” formatına uygun bir ara raporu tarihine kadar yazıp proje danışman hocalarına ve Arş. Gör. İbrahim Halil DEGER’e teslim edeceklerdir.

 

6) Son kontrolden geçen final raporları tarihine kadar hem danışman hocalara hem de İbrahim Halil DEGER’e hem CD hemde basılmış bir şekilde teslim edilecektir.

7) Bitirme proje sunumları için bitirme mülakat tarihleri belirlenecektir. Sunum esnasında göstermek üzere her grup projelerini açıklayan bir sunum hazırlayacaktır.

Not 1: Bitirme Projesi sürecinde yer alan “Önemli Tarihler” de herhangi bir esneme olmayacaktır. Teslim tarihlerine uymayan ve sorumluluklarını yerine getirmeyen öğrenciler direkt olarak bitirme projesi dersinden başarısız sayılacaklardır.

Not 2: Bitirme Projesi final raporundaki intihal oranı en fazla %30 olmalıdır. Aksi takdirde intihal raporu %30’dan fazla olan gruplar bitirme projesi dersinden başarısız sayılacaklardır.

Not 3: Güncel duyurular için mezuniyet projesi öğrencilerimiz 7m6i3wm koduyla Google classrrom grubuna dahil olmalıdır.

ÖNEMLİ TARİHLER

11 Şubat 2022 Bitirme Projeleri için Öğretim Üyeleri tarafından başlık+özetin bitirme projesi koordinatörlüğüne sunulması için son gün
18 Mart 2022 Bitirme Projesi ara rapor teslimi için son gün
13 Mayıs 2022 Bitirme Projelerinin şablon + intihal ön kontrolü
17 Mayıs 2022 Bitirme Projelerinin şablon + intihal son kontrolü
20 Mayıs 2022 Bitirme projelerinin teslimi için son gün (danışman+şablon kontrolü tamamlanmış)
30 Mayıs 2022 Jüri Sunumları için son gün

PROJE ÖNERİLERİ

Proje No Danışman Proje Adı Form Öğrenci Sayısı
2020-F01 Prof. Dr. Hanifi ÇANAKCI -A Gravity Retaining Wall Design and Cost Estiamtion: A Case Study in Gaziantep 5th Organized Industry Proje Detayı 2
2020-F02 Prof. Dr. Hanifi ÇANAKCI -A Mechanically Stabilized Earth (MSE) Wall Design and Cost Estiamtion: A Case Study in Gaziantep 5th Organized Industry Proje Detayı 2
2020-F03 Prof. Dr. Mehmet KARPUZCU -Water Supply and Sanitation Project Proje Detayı 3
2020-F04 Assoc. Prof. Dr. Amjad KHABAZ -Study and Design of High-Rise Concrete Building Using Computer Aids Proje Detayı 3
2020-F05 Asst. Prof. Dr. Nurullah AKBULUT -Evaluation of Geotechnical Properties of North Marmara Highway Proje Detayı 2
2020-F06 Asst. Prof. Dr. Nurullah AKBULUT -Shear Strength Behaviour Of  Clay-Sewage Sludge Ash Mixtures Proje Detayı 3
2020-F07 Asst. Prof. Dr. Nurullah AKBULUT -Retaining Wall Design: A Case Study of Malatya Proje Detayı 3
2020-F08 Asst. Prof. Dr. Nurullah AKBULUT -Investigation of Geotechnical Properties of a new built Hospital Construction Proje Detayı 3
2020-F09 Asst. Prof. Dr. Dia Eddin NASSANI -Design a multi-storey building under the influence of vertical and horizontal loads Proje Detayı 3
2020-F010 Asst. Prof. Dr. Dia Eddin NASSANI -Design a residential building under the effect of earthquakes Proje Detayı 3
2020-F011 Asst. Prof. Dr. Dia Eddin NASSANI -Study and design of reinforced concrete structure Proje Detayı 3
2020-F012 Asst. Prof. Dr. Dia Eddin NASSANI – Design of four story building using SAP2000 Proje Detayı 3
2020-F013 Asst. Prof. Dr. Dia Eddin NASSANI -Design of a residential building Proje Detayı 3
2020-F017 Asst. Prof. Dr. Mehmet SAKİN -Digital construction management: Case Study Proje Detayı 3
2020-F018 Asst. Prof. Dr. Adem YURTSEVER -Carbon Footprint Assessment and Calculation of Hasan Kalyoncu University Campus Proje Detayı 3
2020-F019 Asst. Prof. Dr. Adem YURTSEVER -Structural Investigation of Masonry Buildings in Restoration Proje Detayı 3
2020-F20 Asst. Prof. Dr. Adem YURTSEVER Evaluation of HKU Campus in terms of ISO 14001 environmental management system and waste management Proje Detayı 2
2020-F21 Asst. Prof. Dr. Adem YURTSEVER Evaluation of the Hasan Kalyoncu University in terms of its Environmental Approaches and Sustainability Campus Proje Detayı 2

Bitirme Projesi Öğrenci-Danışman Eşleşmeleri

Mezuniyet Projesi Listesi