İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Bitirme Projesi

Sevgili son sınıf öğrencilerimiz,

Bu dönem itibariyle bitirme projelerinde uygulanan süreç güncellendi. Güncellenen süreç ile ilgili detayları aşağıda bulabilirsiniz. Süreç ile ilgili bir sorunuz varsa bölümümüz bitirme proje koordinatörü Arş. Gör. Mehmet Sakin ile ya da bitirme proje asistanı Arş. Gör. İbrahim Halil DEGER ile iletişime geçebilirsiniz.

Hepinize bitirme projelerinizde başarılar dileriz.

2019-2020 Güz dönemi bitirme projesi Danışman-Öğrenci listesine buradan ulaşabilirsiniz.

 

Güncellenen Bitirme Projesi Süreci

1) Bitirme projeleri bireysel veya ikişerli ,üçerli gruplar halinde tamamlanacaktır.

2) Proje-Grup eşleşmeleri 11.10.2019 tarihinde bitirme projeleri web sayfasında duyurulacaktır.

3) Proje-Grup eşleşmeleri tamamlandıktan sonra öğrenciler ilgili projenin danışman hocası ile çalışmaya başlayacaklardır.

4) Her grup, danışman hocası ile her hafta toplanacak olup her toplantı sonrasında alınan/verilen kararları ve proje ile ilgili gelişmeleri aşağıda bulunan “Proje Takip Formu”na yazacaktır.

5) Tüm gruplar proje ile ilgili aşağıda yer alan “Bitirme Projesi Raporu” formatına uygun bir ara raporu 08.11.2019 tarihine kadar yazıp proje danışman hocalarına ve Arş. Gör. İbrahim Halil DEGER’e teslim edeceklerdir.

6) Tüm gruplar proje raporlarının son hallerini aşağıda yer alan “Bitirme Projesi Raporu” formatına uygun olacak şekilde, 27.12.2019 tarihine kadar yazarak intihal kontrolü için Arş.Gör. Özge Çiğdem Özelmacı Durmaz’a ve şablon kontrolü için İbrahim Halil DEGER’e teslim edeceklerdir.

7) İlk kontrolden geçen final raporları güncellenerek 31.12.2019 tarihine kadar son intihal kontrolü için Arş.Gör. Özge Çiğdem Özelmacı Durmaz’a ve şablon kontrolü için İbrahim Halil DEGER’e teslim edeceklerdir.

8) Son kontrolden geçen final raporları 03.01.2020 tarihine kadar hem danışman hocalara hem de İbrahim Halil DEGER’e teslim edilecektir.

9) Bitirme proje sunumları için bitirme mülakat tarihleri belirlenecektir. Sunum esnasında göstermek üzere her grup projelerini açıklayan bir sunum hazırlayacaktır.

Not 1: Bitirme Projesi sürecinde yer alan “Önemli Tarihler” de herhangi bir esneme olmayacaktır. Teslim tarihlerine uymayan ve sorumluluklarını yerine getirmeyen öğrenciler direkt olarak bitirme projesi dersinden başarısız sayılacaklardır.

Not 2: Bitirme Projesi final raporundaki intihal oranı en fazla %30 olmalıdır. Aksi takdirde intihal raporu %30’dan fazla olan gruplar bitirme projesi dersinden başarısız sayılacaklardır.

ÖNEMLİ TARİHLER

11 Ekim 2019 Bitirme Projeleri için Öğretim Üyeleri tarafından başlık+özetin bitirme projesi koordinatörlüğüne sunulması için son gün
8 Kasım 2019 Bitirme Projesi ara rapor teslimi için son gün
27 Aralık 2019 Bitirme Projelerinin şablon + intihal ön kontrolü
31 Aralık 2019 Bitirme Projelerinin şablon + intihal son kontrolü
3 Ocak 2020 Bitirme projelerinin teslimi için son gün (danışman+şablon kontrolü tamamlanmış)
13 Ocak 2020 Jüri Sunumları

PROJE ÖNERİLERİ

Proje No Danışman Proje Adı Form Öğrenci Sayısı
2019-F01 Prof. Dr. Yusuf Arayıcı Proje Detayı
2019-F02 Prof. Dr. Yusuf Arayıcı Proje Detayı
2019-F03 Doç.Dr. Amjad Khabaz Proje Detayı
2019-F04 Doç.Dr. Amjad Khabaz Proje Detayı
2019-F05 Prof.Dr. M.Yaşar Kaltakcı Proje Detayı
2019-F06 Dr.Öğr.Üyesi Volkan Kalpakcı Proje Detayı
2019-F07 Dr.Öğr.Üyesi Volkan Kalpakcı Proje Detayı
2019-F08 Dr.Öğr.Üyesi Şafak Tercan Proje Detayı
2019-F09 Dr.Öğr.Üyesi Şafak Tercan Proje Detayı
2019-F10 Dr.Öğr.Üyesi Şafak Tercan Proje Detayı
2019-F11 Dr.Öğr.Üyesi Şafak Tercan Proje Detayı
2019-F12 Dr.Öğr.Üyesi Dia Eddin Nassani Proje Detayı
2019-F13 Dr.Öğr.Üyesi H.Çağan Kılınç Proje Detayı
2019-F14 Dr.Öğr.Üyesi Muhammet Çınar Proje Detayı
2019-F15 Öğr.Üyesi Nurullah Akbulut Proje Detayı