İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Bölüm Başkanının Mesajı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2009 yılında kurulmuş ve ilk mezunlarını 2014-2015 öğretim yılında vermiştir. Son zamanlarda bölüm Vizyon, Misyon, Hedefler ve Amaçları formüle etmiş ve geniş bir tanıtım yapmıştır.

İnşaat Mühendisliği Bölümü’ndeki planlama süreçleri, paydaşları (örn. Öğrenciler, meslek kuruluşları, endüstri temsilcileri, öğretim personeli) amaç ve hedeflerin belirlenmesine ve elde edilen sonuçların gözden geçirilmesine ve yanıtlanmasına dahil eder. Bu amaçlar doğrultusunda bölüm, daha önce bahsedilen tüm sektörleri kapsayan bir Danışma Kurulu belirlemiştir. Derslerin ve programın bir bütün olarak verilme kalitesi, geribildirime ve programı etkileyen dış ortamdaki gelişmelere yanıt olarak zamanında yapılan düzenlemelerle düzenli olarak izlenir. Öğrenci öğrenme çıktıları, Türkiye’deki Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi ve İnşaat Mühendisliği alanındaki istihdam veya mesleki uygulama gereklilikleriyle tutarlı olarak açıkça belirtilmiştir. Sürekli iyileştirmeler için müfredat, yüksek öğrenme çıktılarını karşılamak için üç kez değiştirilmiştir. Müfredat revize edilirken, Avrupa Standartlarına ek olarak Ulusal Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve MÜDEK yönergelerinin geniş gerekliliklerine uymasını sağlamak için çaba gösterilmiştir. Diğer üniversitelerden akademik uzmanlardan girdiler alınmış ve öneriler dikkate alınmıştır. Bölüm inşaat mühendisliği için lisans programı, yüksek lisans ve doktora çalışmaları için yüksek lisansüstü programı sunmaktadır. Öğretim dili İngilizcedir ve tüm modern öğretim ve öğrenme olanakları mevcuttur. Öğretim araç ve gereçleri lisans ve lisansüstü eğitimler için niteliklidir. Bölüm öğrenciler için eğitim danışmanlığı amacıyla oryantasyon programları, haftalık ofis saatleri, akademik bilgi için Obs sistemi, internet üzerinden notların paylaşımını, Akademik rehberlik ve danışmanlık, öğrenci kulüpleri, kütüphane ve deney ve araştırmalar için laboratuvar imkanları sunmaktadır. Bölüm, mezunlara durumlarını güvence altına almak ve endüstriyel alana katılmalarını desteklemek için özel bir önem vermektedir.

Şu anda diğer kurumlarla ortak düzenleme programları ve Uluslararası İşbirliği de mevcuttur. Bölüm daima topluma uygun ve değerli katkı sağlamk için çalışmaktadır ve toplumsal katkı, personelin bilgi ve deneyiminden ve bu uzmanlık için topluluğun ihtiyaçlarından yola çıkılarak kurulmaktadır. Bu nedenle bölüm, öğretim elemanlarının başkalarına yardım ve destek sağlamadaki rolünü aktive etmek ve yüksek kaliteli öğrencileri çekme kapasitesini artırarak inşaat mühendisliği bölümüne fayda sağlamak için çalışmaktadır.

Doç. Dr. Amjad Khabaz