Hakkımızda | İnşaat Mühendisliği | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Hakkımızda

Vizyon, inşaat mühendisliği eğitimi, araştırma, işletme ve yerel topluma hizmet konularında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmaktır.

Amacımız, bölgedeki tek güvenilir üniversite olarak inşaat mühendisliği için bir eğitim merkezi olarak kilit bir rol oynamaktır. Bu temel amacın akılda tutulmasıyla, misyonumuz, bilgi ve yenilik üreterek ve istihdamı, girişimciliği, yaratıcılığı, bilgi transferi yoluyla ekonomiyi destekleyerek fırsatı en üst düzeye çıkarmaktır. Ayrıca, yaşam boyu öğrenme perspektifi için proje tabanlı öğrenme yaklaşımı ile öğrencilerimize inşaat mühendisliğinde kaliteli eğitim sağlamaktır.

Hedeflerimiz;

  • Aktif öğrenci katılımı ve öğrenci merkezli öğrenme için proje tabanlı öğretim ve öğrenmeyi kurmak / benimsemek / geliştirmek,
  • Öğrencilerin proje sorumlulukları aracılığıyla yaşam boyu öğrenme becerileri ve yeteneklerini kazanmalarını sağlamak ve eleştirel düşünme inşa etmek,
  • Uygulamadan en iyi uygulamaları ve akademiden en ileri bilgileri geliştirmek için bir endüstri- akademi ağı oluşturmak,
  • Öğretim, araştırma ve girişimcilikteki fakülte faaliyetlerine katkıda bulunmak için doğru beceri ve kalitede akademik ekipler kurmak,
  • En ileri bilgi ve mesleki uygulama ile bilgilendirilen en gelişmiş öğrenme fırsatları sunmaktır.

Bölümümüz

Hasan Kalyoncu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, 2009-2010 Eğitim ve Öğretim yılında öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Bölümümüzün eğitim dili %100 İngilizcedir. Öğrencilerimiz bölümümüzde eğitime başlamadan önce 1 yıllık yabancı dil eğitimi görmektedir. Yabancı dil eğitimlerini başarıyla bitiren öğrencilerimiz bölümümüzde 4 yıl / 8 dönemlik İnşaat Mühendisliği eğitimi almaya hak kazanırlar. Bölümümüz 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında eğitim sistemini güncelleyerek uluslararası nitelikli eğitime geçiş yapmıştır. Yeni eğitim sisteminde 7 dönemlik eğitim sonucunda tüm derslerini başarıyla bitiren öğrencilerimiz 8. dönemde CO-OP uygulamasına tabi tutulmaktadır. CO-OP sisteminde öğrencilerimiz 1 dönem boyunca Üniversitemizle anlaşma içerisinde bulunan firmalarda çalışarak uygulamalı eğitim almakta ve sektörle yakından temas kurmaktadır.

İnşaat Mühendisliği Bölümü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile birlikte, Geoteknik, Hidrolik, Mekanik, Ulaştırma ve Yapı Malzemeleri alanlarında yüksek lisans ve doktora programları yürütmektedir. Bölüm öğrencilerinin eğitimine katkı sağlayan, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin deneysel çalışmalarını yürüttükleri ve aynı zamanda çeşitli araştırma projelerinin yürütüldüğü çalışır durumda Zemin Mekaniği laboratuvarı, Hidrolik laboratuvarı, Yapı Malzemeleri laboratuvarı, Ulaştırma laboratuvarı olmak üzere 4 adet laboratuvar mevcuttur.