Tanıtım | İnşaat Mühendisliği | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Tanıtım

Mühendislik Eğitimi için son zamanlar da özellikle teknolojinin gelişmesi ve sistemlerin değişmesi ile proje uygulamalı eğitim sisteminin önemi artmıştır. Bu durum göz önünde bulundurularak proje odaklı derslerin sayısı artırılmıştır. Etkin bir şekilde öğrencilere proje odaklı eğitim yaklaşımı belli dersler için uygulanmıştır. Teorik bilgileri pratikte uygulama imkânı oluşturulmuştur. Aşağıda bölüm bazlı proje odaklı uygulanan dersler belirtilmiştir.