Tanıtım | İnşaat Mühendisliği | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Tanıtım

Hasan Kalyoncu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mühendislik Fakültesine bağlı 6 mühendislik bölümünden biridir. İnşaat Mühendisliği Bölümü 2009-2010 eğitim ve öğretim yılında öğrenci kabul etmeye başlamıştır. 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında ilk mezunlarını vermiştir. Hasan Kalyoncu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü yürütmekte olduğu lisans programı örgün öğretim şeklinde olup, ikinci öğretimi bulunmamaktadır. Öğretim süresi 4 yıl/8 yarıyıl ve öğretim dili %100 İngilizcedir. Öğretim yılı başlamadan yapılan İngilizce yeterlilik sınavında başarılı olan öğrenciler birinci sınıfa kayıt hakkı kazanır. Başarısız olan öğrenciler ise hazırlık sınıfına alınır. Hazırlık sınıfı öğretim süresi iki yarıyıldan oluşur. Hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayan öğrenciler lisans öğrenimine başlayabilmektedir. Lisans programında öğrenciler mezun olmak için aldıkları bütün derslerden başarılı olmak ve en az 2,00 genel not ortalamasını sağlamak zorundadırlar. Tüm dersler için, öğrencilerin iş yükü dikkate alınarak, Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredileri tanımlanmıştır. Programdan mezun olan öğrencinin 240 AKTS ders yükünü tamamlamış olması gerekmektedir.  ÖSYM tarafından yerleştirilen ve yatay/dikey geçişlerle bölümümüze kayıt yaptıran öğrencilerden mezun oldukları takdirde diploma belgelerini Hasan Kalyoncu Üniversitesinden alırlar.

Bölümün ders müfredatında, zorunlu dersler, teknik seçmeli dersler, serbest seçmeli dersler, mezuniyet projesi ve CO-OP (Staj) bulunmaktadır. Bölümün eğitim müfredatında 7 dönemlik eğitim sonucunda tüm derslerini başarıyla bitiren öğrencilerimiz 8. dönemde CO-OP uygulamasına tabi tutulmaktadır. CO-OP sisteminde öğrencilerimiz 1 dönem boyunca Üniversitemizle anlaşma içerisinde bulunan firmalarda çalışarak uygulamalı eğitim almakta ve sektörle yakından temas kurmaktadır. Amaç; teorik eğitim ile çalışma hayatını bütünleştirmektir. CO-OP eğitimiyle çalışma hayatına hazırlanan öğrenciler, bu sayede mezun olduktan sonra iş yerindeki öğrenme süresini en aza indirirler. Bölümün kendisine ait Geoteknik, Yapı, Ulaştırma ve Hidrolik Laboratuvarları bulunmaktadır. Bu laboratuvarlar lisans dersleri ve lisansüstü uygulamaları için elverişlidir. Ders kapsamında öğrencilerin kullanabilecekleri bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.