Mazeret Sınav Başvurusu Hakkında / About Make-up Exam Application | İnşaat Mühendisliği | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Mazeret Sınav Başvurusu Hakkında / About Make-up Exam Application

Mazeret Sınav Başvurusu Hakkında / About Make-up Exam Application

Mazeret Sınav Başvurusu Hakkında
Vize sınavları için mazeret sınavlarına girecek öğrencilerin 01.04.2024-05.04.2024 tarihleri arasında başvuru yapması gerekmektedir.
Lütfen ekteki formu ve mazereti gösteren ilgili belgenizi sekreterliğe teslim ediniz.

About Make-up Exam Application
Students who will take make-up exams for midterm exams must apply between 01.04.2024-05.04.2024.
Please submit the attached form and the relevant document to the secretary.

F.FR.06 MAZERET SINAVI BAŞVURU FORMU_rev(1) (2)