İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Bitirme Projesi Hakkında//About Graduation Project

Bitirme Projesi Hakkında//About Graduation Project

Sevgili öğrencilerimiz,
Daha önce ilan edildiği üzere bitirme projelerinin ara raporu için son gün bugündür. Raporlarınızı word formatında olacak şekilde bitime projesi koordinatörümüz Arş. Gör. Mehmet Sakin Hocamıza göndermeniz gerekmektedir.
E-mail:mehmet.sakin@hku.edu.tr.

Dear students
As it has been announced before today is the submisson day of interm report of graduation project. Please send your interim reports (in word format) to our graduation project coordinator to Res. Asst. Mehmet Sakin.
E-mail:mehmet.sakin@hku.edu.tr.