Mazeret ve Telafi Sınavları Hakkında | İnşaat Mühendisliği | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Mazeret ve Telafi Sınavları Hakkında

Mazeret ve Telafi Sınavları Hakkında

Değerli Öğrencilerimiz;

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ’ nde yer alan
 Sınavlar ve sınav programları
MADDE 28 – 4. bendi   Mazeret sınavı; mazereti nedeniyle ara sınava katılamayan öğrenciler için yapılan sınavdır. İlgili öğrenciler, mazeretlerini belirten belgeyi, bir dilekçe ekinde mazeretin ortadan kalktığı günden itibaren en geç üç gün içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe/bölüm başkanlığına teslim eder.

maddesi gereğince vize sınavlarında geçerli  mazereti olan ve bu sebeple sınavlara girmeyen öğrencilerin acil bir şekilde resmi evrak ve mazeret dilekçesi ile fakülte sekreterliğine başvurması gerekmektedir. Başvurusu ve evrağı alınmayan öğrenciler mazeret sınavına alınmayacaktır. Bu sebeple başvuruların en geç 22.11.2022 ye kadar yapılması gerekmektedir.