HASAN KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KADRO

Mehmet KARPUZCU

Mehmet KARPUZCU

Prof. Dr.

Akademik Geçmiş
Lisans : İstanbul Teknik Üniversitesi (İnşaat Mühendisliği)
Yüksek Lisans : İstanbul Teknik Üniversitesi (İnşaat Mühendisliği)
Doktora : İstanbul Teknik Üniversitesi (Çevre Mühendisliği)
Telefonu : +90 342 2118080-1203
Odası : FBE 312
E-Posta : mehmet.karpuzcu@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :

Kısa Özgeçmiş

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nde tamamladı. Doktora çalışmalarının bir bölümünü İngiltere’de Clyde River Purification Board Laboratuvarı’nda yürüttü. Doktora sonrası çalışmalarını ise The University of North Carolina’da tamamladı. Yurt içi ve yurt dışı çeşitli yüksek öğretim kurumlarında öğretim üyeliği yaptı. 1968-1990 yılları arasında İ.T.Ü.’de, asistanlık, doçentlik ve pğrofesörlük görevlerinde bulundu. 1990-1994 yılları arasında B.Ü. Çevre Bilimleri Enstitüsü’nde öğretim üyeliği ve enstitü müdürlüğü yaptı. 1994 yılından itibaren Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde Vekil Rektör, Rektör Yardımcılığı, Mimarlık Fakültesi Kurucu Dekanlığı, Çevre Mühendisliği Kurucu Bölüm Başkanlığı, Mimarlık Fakültesi Dekanlığı gibi çeşitli idari görevlerde bulundu. Aynı zamanda üniversiteler arası kurul üyeliği ve ÖSYM Gebze Sınav Yöneticiliği görevlerini yürüttü ve 25.06.2009’da yaş haddinden emekli oldu. 

Araştırma Konuları

Akademik Özgeçmiş

6.1 Yüksek Lisans Tezleri

SıraTarihiİçerik
1 2010-01-01

6.2 Doktora Tezleri

SıraTarihiİçerik
1 2010-01-01

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.

SıraTarihiİçerik
1 2010-01-01

         1- Karpuzcu, M., A Mathematical Model For Nutrient Cycle in Reservoirs, Proceeding of the Third Turkish-German Environmental Engineering Symposium, Pergamon Pres, 1980

         2- Karpuzcu, M. ve Şeneş, S., Design of Monitoring Systems for Water Quality By Principal Component Analysis and a Case Study, Proceedings of the International Symposium on Enviromental Manegement Environment 87, Vol. 1, 1987

         3- Karpuzcu, M. ve Altay, A., Removal Rate Coeficient In Stabilization Ponds, Proceedings of the International Symposium on Enviromental Management, Environment 87 Volume1, 1987

         4- Karpuzcu, M. ve Akça, L., A Model for Optimum Design of the Activated sludge Systems, IAWPRC Conference on System Analysis in Water Quality Management,, Watermatex-91, 1991

           5- Karpuzcu, M. ve Akkoyunlu, A., Polution Analysis of Lake Sapanca by a Mathematical Water Quality Model, Enviromental Contemination 5th Int. Conference, Morger, Switzerland, 1992

           6- Karpuzcu, M., Büktel, D., Aydın, Z., The Dewaterability, Heavy Metal Release and ReuseCharacteristics of the Golden Horn Surface Sediment, 18th Biennial Conference of IAWQ, 1996

           7- Karpuzcu M., Malak U., Numan T., Role of Environmental Impact Assessment for Port Projects-Case study, Proceedings of the Third International Conference On the Mediterranean Coastal Environment-Medcoast 97, Malta, Vol. 1, 1997

           8- Yükselen, M.A., Çallı B. ve Karpuzcu, M., Land Based Sea-Pollution In Old Mining Region Of Northern Cyprus, Second Black Sea International Conference Environmental ProtectionTechnologies for Coastal Areas, Varna, Bulgaria, 21-23 October,1998

           9- Karpuzcu, M. and Bayar, S, A new Approach to Environmental Managements System In Turkey, Air and Waste Management Associations 92nd Annual Melting and Exhibiti , Convention Center, St. Luis, Missouriuss, June 20-24,1999

         10- Karpuzcu, M., Dimoglo, A. And Akbulut, H.Y., Agro-Industrial Wastewater Prification by means of Electroflotocoagulation, Proc. Of 5th International Symposium on Waste Management Problems in Agro-Industry, Shiga, Japan, 16-18 Nov., 2001

         11- Karpuzcu, M., Dimoglu, A.S. and Gorbachev, M.Y., A Theoretical Investigation Of The Chlor-Organic Compounds Toxicity In Dependence Of Surface Tension, Proc. Of 5th International Symposium on Waste Management Problems in Agro Industry, Shiga, Japan,16-18 Nov., 2001

       12- Karpuzcu M., Wendland F., Kocal M., Tetzlaff B., Pekdeger A., Oncel S., Voigt H., Engin G., “Preliminary Investigation on Integrated Modelling of Nutrient Loads in Catchment Areas. A Case: The Porsuk Reservoir Catchment”, 10th International Specialised Conference on Diffuse Pollution and Sustainable Basin Management, September 18-22, 2006, İstanbul, TURKEY

 

     

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1 2010-01-01
2 2010-01-01

7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

SıraTarihiİçerik
1 2010-01-01

         1- Karpuzcu, M., Körfez ve Haliçlerin Kirlenmesi, İstanbul Haliç’inin Kirlenmesinin Önlenmesi için Bazı Tedbirler, Türk-Alman Çevre Mühendisliği Sorunları Semineri Ege Üniversitesi, 1975

         2- Karpuzcu, M., Haliç’te Kirlenmenin Matematik olarak İncelenmesi, Haliç Sempozyumu, İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi, İstanbul, 10-11 Aralık 1975        

         3- Karpuzcu, M., İstanbul Kanalizyon Projesi Hakkında, İnşaat Mühendisleri Odası 6.Teknik Kongresi , İstanbul, 1975

         4- Karpuzcu, M., ve San, H.A., Taban Çamurunun Su Kalitesine, etkisi Haliç Taban Çamurunun Bazı Özellikleri, Haliç Sempozyumu, İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi, İstanbul, 10-11 Aralık 1975

         5- Karpuzcu, M., Haliç’te Kirlenme Kontrolü, Haliç Sempozyumu, İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi, İstanbul, 10-11 Aralık 1975

       6- Karpuzcu, M., Atıksuların Zemine Verilerek Uzaklaştırılması, TÜBİTAK İ.Ü. Orman         Fakültesi Çevre Vejetasyon İlişkileri ¸Orman Fakültesi, İstanbul, 1978

         7- Karpuzcu, M., Su Yataklarında Azot Çevrimi İçin Bir Matematik Model, I. Ulusal Çevre Mühendisliği Sempozyumu, Ankara., 24-26 Ocak, 1979

         8- Karpuzcu, M., Stabilizasyon Havuzlarında BOİ Giderme Verimine Tesir eden Faktörler, Çevre83, II. Ulusal Çevre Müh. Sempozyumu, İzmir, 1983

         9- Karpuzcu, M., İnşaat Sektöründe Yeni Bir Uygulama Alanı Olarak Arıtma Tesisleri, Türkiye’de İnşaat Mühendisliği Alanındaki Gelişmeler Kongresi, 1984

        10- Karpuzcu, M. ve diğerleri, Denitrifikasyon ve Çamur Çökelme Özellikleri, TÜBİTAK Ulusal Çevre Sempozyumu , Adana, 12-15 Kasım 1984

        11- Karpuzcu, M., ve diğerleri, Denitrifikasyon ve Çamur Çökelme Özellikleri, TÜBİTAK Ulusal Çevre Sempozyumu, Adana, 1984

        12- Karpuzcu, M., ve diğerleri, Akaryakıt Depolama ve Madeni Yağ Üretim Tesisleri Atıksularının Arıtılması, TÜBİTAK Ulusal Çevre Sempozyumu, Adana, 12-15 Kasım 1984

        13- Karpuzcu, M., Atık Suların Sulamada Kullanılması, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin Doğal Su Kaynakları ve Sorunları Sempozyumu, A.Ü. Erzurum, 1985

        14- Karpuzcu, M., Planlama ve Teknik Altyapı, Yeni İmar Yasası Uygulamaları Sempozyumu, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, 1986

        15- Karpuzcu, M., Çevre Mühendisliğinde Bilgi Bankasının Önemi, Proje Bilgi Bankası Sempozyumu, Ankara, 19.06.1987

        16- Karpuzcu, M., Arıtma Sistemlerinin Optimizasyonu, Yöneylem Araştırması XI. Ulusal Kongresi , M.Ü., Sultan Ahmet., 1987

        17- Karpuzcu, M., Toplu Konut Uygulamalarında Arsa Temini ve Altyapı Tesislerinin Önemi, Dünya Konut Yılında Türkiye Sempozyumu, İzmir, 15-16-17 Ekim 1987

 18- Karpuzcu, M., Et ve Et Ürünleri Endüstrisi Atık Sularının Arıtılması, Türk-Alman ÇevreTeknolojisi Semineri, 1987

        19- Karpuzcu, M., Aktif Çamur Sisteminin Optimum Tasarımı, İnşaat Mühendisliğinde Bilgisayar Sempozyumu İ.T.Ü. Maslak, 1988

        20- Karpuzcu, M., Radyoaktif Atıkların Zararsız Hale Getirme Teknikleri, Radyoaktif Atıklar Çevre ve Sağlık Sempozyumu, B.Ü. İstanbul, 3-5 Mayıs 1989

        21- Karpuzcu, M., Çevre Kirlenmesinin Ekonomik Analizi, Çevre ve İnsan Sempozyumu, İstanbul, 24-25 Kasım 1990

        22- Karpuzcu, M., Çevre Kontrolünde Öncelik Kriterleri, Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu I, B.Ü. İstanbul, 21-22 Mayıs 1991

        23- Karpuzcu, M., Çeçen F. ve Helvacı, A., Et ve Balık Endüstrisi Kirletici Yükleri, İ.T.Ü. 3. Endüstriyel Kirlenme Sempozyumu, İstanbul, 7-9 Eylül 1992

        24- Karpuzcu, M., İnce, N. and O. Yenigün, Problems of Water Quality ımplementation in River Basins of Marmara Region, A Qualitative Case Study, Dokuzuncu Türkiye-Almanya-Polonya Çevre Müh. Sempozyumu, İstanbul, 1992

        25- Karpuzcu, M., Su Kalitesi Yönetimi ve Standartlarlar, Türk Devletleri Arasında 1. İlmi İşbirliği Konferansı, Lefkoşe K.K.T.C., 1992

        26- Karpuzcu, M., Kağıt Hamuru ve Kağıt Endüstrisinin Kirletici Tesirleri, Selüloz ve Kağıt Sanayicileri (Birliği) 11. Teknik Kurul, Karamürsel, 9 Eylül 1993

        27- Yükselen M.A., Karpuzcu M., Saatçı A.M. ve Coşar, G., Depolanan Anaerobik Çamurların Metanik Aktivite Değişimleri, İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler II. Teknik Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 18-20 Eylül 1995

        28- Yükselen M.A., Soylu M., Soylu E., Karpuzcu M., Saatçi A.M., Tünay O., Terkos Körfezinin Karakterizasyonu, Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu II GYTE, Vol. I, 1997

        29- Bayar, S., Karpuzcu, M., Çevre Kirlenmesi Kontrolünde Çevre Yönetiminin Önemi, Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu II GYTE, Vol. 2, 1997

        30- Yükselen M.A., Karpuzcu M., Saatçi, A., Performance of Heat Pipe assisted Anaerobic Reactor, 4th International Symposium on Waste Management Problems In Agro-Industries, Turkey, 1998

        31- Romanov, A., Dimoglo,A., Karpuzcu, M., Yatmaz,H.C., Antimicrobial Effect in Waste Waters inthe Process of Electroflotation, International Conference on Ecotoxicology and Environmental Safety, Antalya, Turkey, 1998

        32- Karpuzcu, M., Kobya M. ve Asma, S.G., Tekstil Sanayi Atıksularının Kimyasal Çöktürme ile Arıtımı, Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu III GYTE, 1999

        33- Karpuzcu, M. ve Esin, T., Yapı Elemanları Tasarımında Gürültü Kontrolü, Kent Yönetimi İnsan ve Çevre Sorunları Sempozyumu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 17-19 Şubat 1999

        34- Nuhoğlu A., Keskinler B. ve Karpuzcu, M., GPS-X Bilgisayar Programı Kullanılarak Aktif Çamur Sistemlerinin Performansının Dinamik Şartlar Altında Değerlendirilmesi, Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu III GYTE, 1999

        35- Keskinler B., Karpuzcu, M. ve Yıldız, E., Jet Loop Membran Biyoreaktörde Atıksuların Yüksek Hızlı Aerobik Arıtımı, Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu III GYTE, 1999

 

         36- Karpuzcu, M. ve Bayar, S., Türkiye'de Çevre Kirlenmesinin Genel Boyutu, Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu III GYTE, 1999

         37- Karpuzcu, M., Dimoglu A., Romonov A. ve Akbulut, H.Y., Siyanür ve Krom İçeren Atıksuların Elektrokimyasal Yöntemlerle Arıtımı, ODTÜ 1.Ulusal Çevre Kirliliği Kontrolü Sempozyumu, Ekim 2000

         38- Karpuzcu, M., Onkal-Engin, G. And Demir, I., Alternative Approaches For Wastewater Treatment And Disposal In Developing Countries, International Water Association, 5th International Congress of Small Water and Wastewater Treatment Systems, Istanbul, Turkey, 24-26 Sept., 2002    

        39- Karpuzcu, M., Onkal-Engin, G. And Demir, I., Kırsal Alanlarda Atıksu Bertarafı Için Alternatif Yöntemlerin Karşılaştırılması., 1. Ulusal Çevre Sorunları Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi Çevre Mühendisiliği Bölümü, Erzurum, Türkiye,16-18 Ekim, 2002

        40- Inan, H., Simsek, H., Karpuzcu, M. Ve Dimoglu, A.S., Elektrokimyasal Yöntemlerle Zeytinyağı Endüstrisi Karasuyunun Arıtılabilirliği, 1. Zeytinyağı Üretiminde Çevre Sorunları ve Çözümleri Uluslararası katılım Çalıştayı, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, 7-9 Haz., 2002

7.6 Diğer yayınlar

SıraTarihiİçerik
1 2010-01-01

                1- Karpuzcu, M., Çevre Mühendisliğine Giriş, Ders Kitabı, İ.T.Ü. Kütüphanesi Sayı 1556, 1983

                2- Karpuzcu, M.,Su Temini ve Çevre Sağlığı, Ders Kitabı, B.Ü. Matbaası, 1985.

              3- Karpuzcu, M., Çevre Kirlenmesi ve Kontrolu, Ders Kitabı Kubbealtı Neşriyatı, 28 ISBN-975-7663-10-7. (5. Baskı), 1996

           4- Karpuzcu, M., Çevre Kirlenmesi ve Kontrolu, Ders Kitabı Kubbealtı Neşriyatı, 28 ISBN-975-7663-10-7. (7. Baskı), 2004

           5- Karpuzcu, M., Su Temini ve Çevre Sağlığı, Ders Kitabı, Kubbealtı Neşriyat, 2005. (2. Baskı)

8. Projeler

SıraTarihiİçerik
1 2010-01-01

1.              “Gökçeler Barajı ve Sulaması ile Malzeme Ocakları Projesi” Proje Tanıtım Dosyası, DSİ XIII. Bölge Müdürlüğü, 2008

2.              Camar Depoculuk ve Taşımacılık A.Ş. Kocaeli Yeniköy Limanı ÇED Raporu

3.              İstanbul Anadolu Yakası S.S. Mermerciler Toplu İşyeri Yapı Koop. ÇED Raporu

4.               İstanbul S.S. Kimya ve Boya Sanayicileri Toplu İşyeri Yapı Koop. ÇED Raporu

5.              İstanbul S.S. Vernikciler Sanayicileri Toplu İşyeri Yapı Koop. ÇED Raporu

6.              Çamar A.Ş. Kırıkkale Depolama Tesisleri ÇED Raporu

7.              Haliç Islah Projesi Taban Çamuru Taraması ÇED Raporu ( İTÜ ve YTÜ ile Birlikte)

8.              İzmit Entegre Çevre Projesi Evsel ve Endüstriyel Katı Atık Düzenli Depolama ve Klinik ve Tehlikeli Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi 

9.              İstanbul Büyükşehir Belediyesi Haliç Islah Projesi Fizibilite Raporu

10.           Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Gaziantep Toplu Konut İnşaatı ÇED Ön Raporu, 1996

11.           Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Diyarbakır Toplu Konut İnşaatı ÇED Ön Raporu, 1996

12.           Türk Kablo A.O. İzmit Tesisleri Çevre Envanteri. GYTE 1997

13.           TELERKO A.Ş. GOSB Tesisleri Çevre Envanteri. GYTE 1997

14.           Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu Birecik Şanlıurfa Kesimi ÇED Raporu GYTE 1997 

15.           İnifo Gıda A.Ş. GOSB Tesisleri Ön ÇED Raporu GYTE 1997

16.           Erciyes Gaz A.Ş. Tüp Dolum Tesisleri ÇED Raporu 1997

17.           Fevziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi Şile Kampus Alanı ÇED Raporu 1997

18.           Aslan Çimento Dilovası Ocak İşletmesi ÇED Raporu B. Ü. Çevre Bilimleri Enstitüsü, 1992 

19.           TC. Karayolları Çanakkale Boğazı Köprüsü ve Bağlantı Yolları ÇED Raporu B. Ü. Çevre Bilimleri Enstitüsü, 1995 

20.           Girişim Pazarlama Endüstriyel Temizlik Ürünleri ve Kozmetik Üretim Fabrikası,( 2006) Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. PROJE TANITIM DOSYASI

21.           Yüzey Aşındırıcı, Yapıştırıcı ve Parlatıcı Kimyasal Üretim Fabrikası, (2006). Elkay Kimyasal Maddeler Sanayii Ve Ticaret A.Ş, PROJE TANITIM DOSYASI

22.          Procter & Gamble Tüketim Malları San. Ve Tic. A.Ş. (2006) GOSB Gebze Tesisleri ÇEVRE DURUM RAPORU  

23.           Toz Deterjan Fabrikası Kapasite Artırım Projesi, (2007) Procter&Gamble Tüketim Malları Sanayi A.Ş, GEBZE PROJE TANITIM DOSYASI

24.            Admarin Gemi Yapım Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ÇED RAPORU (2006)

25.           Soli Gemi Yapım Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ÇED RAPORU (2006)

26.           Uzmar Gemi Yapım Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ÇED RAPORU (2006)

27.           TVK Gemi Yapım Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ÇED RAPORU (2006)

28.           “Sümerbank Eskişehir Pamuklu Sanayi Müessesesi Atıksu Tasfiye Tesisleri Projesi” Teknik Rapor, İTÜ İnşaat Fak. Çevre Müh Bölümü İstanbul, 1983.

29.           “Petrol Ofisi İzmit Bölge Müdürlüğü Tesisleri Drenaj-Tasfiye Tesisleri” Avan Proje, İTÜ İnşaat Fak. Çevre Müh Bölümü İstanbul, 1983

30.           “Petrol Ofisi İzmit Bölge Müdürlüğü Tesisleri Drenaj-Tasfiye Tesisleri” Ön Araştırma Raporu, İTÜ İnşaat Fak. Çevre Müh Bölümü İstanbul, 1983

31.           “Petrol Ofisi İzmit Bölge Müdürlüğü Tesisleri Drenaj-Tasfiye Tesisleri” Tatbikata Esas Proje ve Proje Raporları , İTÜ İnşaat Fak. Çevre Müh Bölümü İstanbul, 1983

32.           “Petrol Ofisi İzmit Bölge Müdürlüğü Tesisleri Drenaj-Tasfiye Tesisleri” Tatbikata Esas Proje ve Proje Eki, İTÜ İnşaat Fak. Çevre Müh Bölümü İstanbul, 1983

33.           “Tuzla ve Ataköy Kanalizasyon Arıtma Tesisleri Avan Projeleri Ön Rapor için Teknik Rapor, İTÜ İnşaat Fak. Çevre Müh Bölümü İstanbul, 1984

34.           “Seka Bolu Lamine ve Lif Levha Sanayi Müessesesi Atıksuların Arıtılması Projesi, Ön Rapor İTÜ İnş Fak. 1985.

35.           “Ünilever –İş Bakırköy Tesisleri Atıksu Arıtma Tesisleri Avan Projelerinin Hazırlanması, Ara Rapor, İTÜ İnş. Fak. Çevre Müh. Bölümü, 1985.

36.           “ Dikili Deniz Deşarjı Projesi, Deniz Suyu Özelliklerinin Tayini ve Akıntı Ölçmeleri 1986.

37.           “Seka İzmit Müessese Müdürlüğü Sapanca Dinlenme Kampı Arıtma Tesisleri Tadilat Projesi, 1986.

38.           “T.C Başbakanlık Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Eryaman Toplu Konut Altyapı projesi  Ön Etüd Raporu (40 000 konut) 1986.

39.           “T.C Başbakanlık Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Eryaman Toplu Konut Altyapı projesi  Avan Proje Raporu (40 000 konut) 1986.

40.           “T.C Başbakanlık Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Eryaman Toplu Konut Altyapı projesi,  Uygulama Projesi Raporu (40 000 konut) 1987.

41.           “ Rabak AŞ. Kağıthane Tesisleri Çevre Tesisleri Raporu” Şubat, 1988.

42.           “Erdoğanlar Seramik Sanayi ve Tic AŞ. Sarıgazi Tesisleri Atıksu Raporu, İTÜ İnş. Fak. Çevre Müh. Bölümü, 1988.

43.           “Çoşkun  Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Tic AŞ. Kazan Dairesi Emisyon Raporu” İTÜ İnş. Fak. Çevre Müh. Bölümü, 1990.

44.           “ MAKSAN Maşrukiye Coca Cola Fabrikası Çevre Etkisi Raporu” B.Ü Çevre Bilimleri Enstitüsü 1992.

45.           “Evyap Sabun , Yağ, Gliserin Sanayi ve Tic AŞ. Ayazağa Tesisleri Çevre Tesirleri Raporu, B.Ü Çevre Bilimleri Enstitüsü 1992.

46.           “ Et ve Balık Kurumu Yerköy Tavuk Kombinası Atıksu Arıtma Tesisi Proje Raporu” 1992.

47.           “ Et ve Balık Kurumu Erzurum Et Kombinası Atıksu Arıtma Tesisi Proje Raporu” B.Ü Çevre Bilimleri Enstitüsü 1992.

48.           “ Et ve Balık Kurumu Bursa Et Kombinası Atıksu Arıtma Tesisi Proje Raporu” B.Ü Çevre Bilimleri Enstitüsü 1991.

49.           Aslan Çimento Ankara Kazan Çimento Fabrikası ve Ocak İşletmesi ÇED Raporu, B.Ü. Çevre Bilimleri Enstitüsü, 1994.

50.           Et ve Balık Kurumu Fatsa Balık Mamulleri Fabrikası Atıksu Arıtma Tesisi Projesi Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü, 1993.

51.           Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lapta Bölgesi Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisi Projesi, Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü, 1993.

52.           Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazi Magosa Devlet Hastanesi Atıksu Arıtma Tesisi Projesi, Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü, 1993.

53.           Fürsan Fermantasyon Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. Aerobik Arıtma Tesisi Proje Değerlendirme Raporu, Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü, 1993.

54.           A Report of Arbioagaz Inc. ARP Package Units. Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü, 1993.

55.           Tekno Polimer A.Ş.’ye ait Emisyon Tespiti ve Emisyon Değerlendirme Raporu, Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü, 1993.

56.           Prosan Yem Katkı Tesisinin Atıksuyu ile ilgili Teknik Rapor. Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü, 1993.

57.           Büyük Çekmece Gölü’nün Kirlenmesi Yönünden Hazarfen Havacılık Tesislerinin İncelenmesi, Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü, 1993.

58.           ALKA San. İnş. Ve Tic. A.Ş. Gebze Tesislerinin Kirletici Profili, Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü, 1994.

59.           Et ve Balık Kurumu Eskişehir Kombinası Atıksu Arıtma Tesisi Projesi, 1993.

60.           Gülmelet Galvaniz San. Ve Tic. A.Ş. İkitelli İstanbul Tesisleri, ÇED Ön Araştırma Raporu, 2004.

61.           Evyap Tuzla Tesisleri ÇED Ön Araştırma Raporu, 2003.

62.           Kav Madencilik Kömür Depolama Tesisi ÇED Ön Araştırma Raporu, 2003.

63.           Kav Madencilik Kömür Torbalama Tesisi ÇED Ön Araştırma Raporu, 2003.

64.           Evyap Sabun Yağ Gliserin  San. Ve Tic. A.Ş. Körfez Depoalama Tesisleri Çed Ön Araştırma Raporu, 2003.

65.           Kocaeli İli Gebze Bölgesi Evsel ve Evsel Nitelikli Endüstriyel Katı Atık Düzenli Depolama Alanı ÇED Raporu, 2002.

66.           P&G GOSB Tesisleri ÇED Ön Araştırma Raporu, 2002.

67.           Petline Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş. Aliağa Akaryakıt Depolama Ve Dolum Tesisi Çed Ön Araştırma Raporu 2002.

68.           Yağkim Ltd. Şti. Ön Çed Raporu, 2002.

69.           Bağcılar Belediyesi Medicine Hospital Hastanesi Çed Raporu 2002

70.           Alpa Alüminyum San. Ve Tic. Ltd. Şti. ÇED Raporu, 2002.

71.           İpekçi Kimya San. Ve Tic. Ltd. Şti. ÇED Raporu 2001.

72.           Tavşancıl Belediyesi Dolgu Alanı Ve Soyal Tesisleri ÇED Ön Araştırma Raporu, 2001.

73.           Mendel Metalurji San. Ve Tic. Ltd. Şti. ÇED Raporu 2001.

74.           Tavşancıl Belediyesi Dolgu Alanı Ve Balıkçı Barınağı Ön Çed Raporu 2001.

75.           Tavşancıl Belediyesi Dolgu Alanı ÇED Ön Araştırma Raporu, Ağustos 2001

76.           Evyap, Kirazlıyalı İskele ve Dolgu Alanı ÇED Ön Araştırma Raporu, Nisan 2001.

77.           Atılım Boru Profil Makina San. Ve Tic. Ltd. Şti. Üretim Tesisi ÇED Ön Araştırma Raporu, Şubat 2000

78.           Dilovası Belediyesi Spor Kompleksi Sahası ÇED Ön Araştırma Raporu, Şubat 2000

79.           Evyap, Yarımca Porselen Sanayi Tic. A.Ş. İskele-Dolgu ve Depolama Tesisi ÇED Ön Araştırma Raporu, Nisan 2000

80.           İzmit Körfez Geçiş Projesi Ön Çed ve Fizibilite Raporu, 2000.

81.           Mendel Kimya Sanayi Tic. Ltd.Şti. Madeni Yağ Üretimi, Madeni Yağ Ve Kimyasalların Depolanması Ve Paketlenmesi Tesisi Çed Ön Araştırma Raporu 1999.

82.           Turcas Petrolcülük A.Ş. Körfez Akaryakıt Dolum Tesisi Ek Siyah Mal Tankları, Yangın Tankı ve Dolum İstasyonu Çed Ön Araştırma Raporu, Mayıs 1999

83.           Unifo Gıda San. ve Tic. A.Ş. Hazır Yemek Üretim ve Paketleme Tesisi Ön ÇED Raporu, Şubat 1998

84.           Matsan İlaç ve Kimya San. Ltd. Şti. Ön ÇED Raporu, Temmuz 1998

85.           PETLINE Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş. Kırıkkale/Hacılar Beldesi Akaryakıt Depolama Tesisi Çevresel Etki Değerlendirme Nihai Raporu, Haziran 1997

86.           T.C. Karayolları Şanlıurfa Birecik Otoyolu ÇED Raporu, 1996.

87.           CAMAR Depoculuk ve Taşımacılık A.Ş. Kocaeli/Yeniköy Limanı ÇED Raporu, Şubat 1996

88.           SS İstanbul Kimya Sanayicileri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi ÇED Raporu, Ağustos 1996

89.           T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Diyarbakır Toplu Konut Alanı Çevresel Etki Değerlendirme Ön Raporu, 1996

90.           •           T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Gaziantep Toplu Konut Alanı Çevresel Etki Değerlendirme Ön Raporu, 1996

91.           •           T.C. Karayolları Çanakkale Boğaz Köprüsü ÇED Raporu 1993.

 

9. İdari Görevler

SıraTarihiİçerik
1 2010-01-01

10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

SıraTarihiİçerik
1 2010-01-01

 

  1. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği İstanbul Şubesi
  2. Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu İstanbul
  3. İnşaat Mühendisleri Odası
  4. IAWQ, International Association of Water Quality
  5. Su Kirlenmesi Araştırmaları ve Kontrolü Türk Milli Komitesi
  6. İstanbul İlli Çevre Vakfı Mütevelliği Heyeti
  7. New York Academy of Sciences 

 

11. Ödüller

SıraTarihiİçerik
1 2010-01-01

   1- Koç Doktora Bursu, 1972

   2- Türk Petrol Vakfı Doktora Bursu, 1973-1974

   3- Dünya Sağlık Kuruluşu Kısa Süreli Yurt Dışı Bursu UK, 1974 (45 gün)

   4- Clyde River Purification Board Lab. Yaz Bursu UK, 1974 (45 gün)

   5- Dünya Sağlık Kuruluşu Uzun Süreli Yurt Dışı Bursu ABD, 1976-1977(1 yıl)

   6- North Carolina Üniversitesi Araştırma Bursu, 1977 ABD (2 ay)

 

   7- Tübitak Doktora Üstü Yurt dışı Bursu, 1977 ABD (6 ay)

 

13. Dersler

SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 CE453 Su Kaynakları Mühendisliği Zorunlu4