Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği Bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Akademik Kadro
Prof. Dr. Yusuf ARAYICI (DEKAN)
Prof. Dr. Mehmet KARPUZCU
Prof. Dr. Ömer ARIÖZ
Prof. Dr. Mevlüt Yaşar KALTAKCI
Prof. Dr. Fevziye AKÖZ
Doç. Dr. Amjad KHABAZ (VICE-DEAN)
Dr. Ögr. Üyesi Adem YURTSEVER
Dr. Ögr. Üyesi Dia Eddin NASSANİ
Dr. Ögr. Üyesi Şafak Hengirmen TERCAN
Dr. Ögr. Üyesi Volkan KALPAKCI
Dr. Ögr. Üyesi Volkan İSBUĞA
Dr. Ögr. Üyesi Hüseyin Çağan KILINÇ
Öğretim Görevlisi Nurullah AKBULUT
Araştırma Görevlisi Mehmet SAKİN
Araştırma Görevlisi Özge Çiğdem ÖZELMACI
Araştırma Görevlisi Muhammet ÇINAR
Prof. Dr. Hanifi ÇANAKCI
Prof. Dr. Abdulkadir ÇEVİK
Doç. Dr. Ali Fırat ÇABALAR
Doç. Dr. Mehmet İshak YÜCE
Dr. Ögr. Üyesi Zeynep IŞIK
Doç. Dr. Kasım MERMERDAŞ
Prof. Dr. Mevlüt Yaşar KALTAKCI

Akademik Geçmiş
Lisans : Konya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, İnşaat Bölümü,
Yüksek Lisans : Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Yapı Programı
Doktora : Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Telefonu : +90 342 2118080-1214
Odası :
E-Posta : mykaltakci@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :
Mevlüt Yaşar KALTAKCI
Kısa Özgeçmiş
1965-1970: 27 Mayıs İlkokulu, KONYA ( Pekiyi derece ve Okul Birinciliği ile )
1970-1973: Mevlana Ortaokulu, KONYA ( Pekiyi derece ve Okul Birinciliği ile )
1973-1976: Gazi Lisesi, KONYA ( Pekiyi derece ve Okul Birinciliği ile )
1976-1980: Lisans Eğitimi, Konya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, İnşaat Bölümü, KONYA ( Pekiyi derece ve Okul Birinciliği ile )
1980-1983: Yüksek Lisans Eğitimi, Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Yapı Programı, ESKİŞEHİR ( Pekiyi derece ile )
1983-1990: Doktora eğitimi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, KONYA ( Pekiyi derece ile )
1996-2002: Üniversite Doçenti Ünvanı’nın alınması, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Yapı Anabilim Dalı, Yapı Bilim Dalı
2002-Devam: Profesörlüğe Yükseltilmesi ve Atanması, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Yapı Anabilim Dalı
Araştırma Konuları


Uzmanlık Alanları

  • Deneysel Yapı Mekaniği
  • Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı
  • Betonarme Yapıların Deprem Davranışı
  • Yapıların Onarımı ve Güçlendirilmesi
  • Yapı güvenliği
Akademik Özgeçmiş
6.1 Yüksek Lisans Tezleri
SıraTarihiİçerik
1 1993-2012 Yönetiminde Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri
 
1.     Delen H.; “TRT Repertuvarı’nda Bulunan Evc Makamı ve Misket Ayağındaki (Dizisindeki) Türkülerin Makamsal - Teknik Yönden İncelenmesi”Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Sanat Müziği Anasanat Dalı, Konya, 2012.
2.     Çevik A.E.; “Sultân III. Selîm’in Beste Formundaki Eserlerinin Usûl-Arûz Vezni İlişkisi Yönünden İncelenmesi”, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Sanat Müziği Anasanat Dalı, Konya, 2011.
3.     Yılmaz Ü.S.; “Eksenel Yük Etkisindeki Çelik Tel Fiber Takviyeli Etriyeli Betonarme Kolonların Davranışı”, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Konya, 2001.
4.     Ecemiş S.; “Hasar Görmüş Betonarme Kirişlerin Epoksi ile Çelik Levha Yapıştırılarak Güçlendirilmesi Üzerine Deneysel Bir İnceleme”, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Konya, 2000.
5.     Yavuz G.; “Betonarme Kısa Konsolların Davranışlarının Deneysel Olarak ve Kafes Sistem/ Strut and Tie Modellemesiyle Analizi”, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Konya, 1999.
6.     Dere Y.; “Yapı Analizi ve Tasarımında Yapay Sinir Ağları”, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Konya, 1997.
7.     Karaduman A.; “Değişken Kesitli Düzlem Taşıyıcı Sistemlerin Matris Deplasman Yöntemi ile Statik Çözümü”, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Konya, 1993. 
6.2 Doktora Tezleri
SıraTarihiİçerik
1 1999-2010 Yönetiminde Tamamlanan Doktora Tezleri
 
1.     Öztürk, M.; “Deprem Dayanımı Yetersiz Betonarme Çerçevelerin Bağ Kirişli Dış Perde Duvar Uygulaması İle Güçlendirilmesi”, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mühendisliği Anabilim Dalı, Konya, 2010.
2.     Arslan M.H.; Kolonlar Çekme Kırılması Gösteren Sünek Olmayan Betonarme Çerçevelerin Dış Perde Duvarı Uygulamasıyla Güçlendirilmesi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Konya, 2007.
3.     Yılmaz Ü.S.; “Kolonlar Basınç Kırılması Gösteren Sünek Olmayan Betonarme Çerçevelerin Dış Perde Duvarı Uygulamasıyla Güçlendirilmesi” Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Konya, 2007.
4.     Yavuz G.; “Kısmi Betonarme Perde Duvar ile Güçlendirilmiş Deprem Davranışı Zayıf Sünek Olmayan Betonarme Çerçevelerin Deprem Davranışı”, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Konya, 2005.
5.     Korkmaz H.H.; “Bant Pencereli, Dolgu Duvarlı Çelik Çerçevelerin Tersinir Tekrarlanır Yükler Altındaki Davranışının İncelenmesi”, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Konya, 2004.
6.     Köken A.; “Tersinir Yükleme Altındaki Çok Katlı ve Çok Açıklıklı Dolgu Duvarlı Çelik Çerçevelerin Davranışının Teorik ve Deneysel Olarak İncelenmesi”, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Konya, 2003.
7.     Kamanlı M.; “Değişken Kesitli Kirişlerin Davranışının Teorik ve Deneysel Olarak İncelenmesi” Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Konya, 1999. 
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1 2000-01-01

1. Kaltakcı M.Y., Yavuz G. 2014. “Predicting The Seismic Improvement and Control of Weak Concrete Frames with Partial Concrete Shear Walls, Journal of Vibration and Control, Volume: 320, Issue: 8, Pages: 1239-1256, June 2014.

 Yapılan çalışmada, Bu çalışmada, betonarme çerçevelerin içten kolona iki kenarından bitişik olarak yapılan kısmi perde duvar ilavesiyle depreme karşı güçlendirilmesi ve bunun ve farklı perde   boyutlarının sistem davranışına etkisi, deneysel ve analitik olarak incelenmiş ve bu metodun başarısı gösterilmiştir.

        2. Kaltakci, M.Y.; Koken, A. 2014. The Behavior Of Infilled Steel Frames Under Reverse Cyclic Loading, Advanced Steel Construction, Volume: 10,  Issue: 2,  Pages: 200-215, Jun 2014.

Bu çalışmada, dolgu duvarlı çelik çerçevelerin tersinir-tekrarlı yatay yükler altındaki davranışı, deneysel ve analitik olarak incelenmiş ve karşılaştırılmıştır.

3. Kaltakcı M.Y., Kamanlı M., Öztürk M., Arslan M.H., Korkmaz H.H. 2013. Sudden Complete Collapse of Zumrut Apartment Building and the Causes”, ASCE, Journal of Performance of Constructed Facilities, Volume: 27, Issue: 4, Pages: 381-390, Doi: 10.1061/(ASCE)CF.1943-5509.0000337, Aug 2013.

Bu çalışmada, Konya’da iskan halinde iken 02 Şubat 2004’te aniden göçen ve 92 kişinin ölümüne neden olan Zümrüt Apartmanı’nın göçme nedenleri incelenmiş, analitik ve deneysel olarak ulaşılan sonuçlar, irdelenip değerlendirilmiştir.

4. Açıkel H., Kaltakcı M.Y., Sönmez A. 2013. Reinforcement of Steel Tubes with Rings under Compression”, Materials Testing, “Materialprüfung, Volume: 55, Issue: 10, Pages: 772-780, Oct (10) 2013.

Bu çalışmada, uzay çelik kafes sistemlerin basınç çubukları incelenmiş, çubuk boyunca çeşitli aralıklarla kaynatılan çelik yüzüklerin burkulma boyunu azaltması ve daha fazla yük taşımaya yönelik olarak yapılan deneysel çalışmalardan ulaşılan sonuçlar, irdelenip değerlendirilmiştir.

5. Kamanlı M., Kaltakcı M.Y., Bahadır F., Balık F.S., Korkmaz H.H., Döndüren M.S., Çöğürcü M.T. 2012. “Predicting the Flexural Behaviour of Reinforced Concrete and Lightweight Concrete  

    Beams by ANN”, Indian Journal of Engineering & Materials Sciences, Vol: 19, Pages: 87-94, April 2012.

 

    Yapılan çalışmada, eğilme etkisindeki 1/1 ölçekli dikdörtgen kesitli normal ve hafif betonarme kirişlerin taşıma gücü, deneysel olarak elde edilen sonuçlarla ve ANN modellemesi ile incelenmiş ve irdelenmiştir.

6. Kaltakcı M.Y., Öztürk M., 2012. An Experimental Study on the Strengthening of Non-Ductile Reinforced Concrete Frames Via External Shear Wall, European Journal of    Environmental and Civil Engineering, DOI:10.1080/19648189.2012.667672, Volume: 16, No: 1, Pages: 59-76, January 2012.

Bu çalışmada, sünek olmayan betonarme çerçevelerin dıştan kolona çelik ve betonarme bağ kirişli olarak yapılan perde duvar ilavesiyle depreme karşı güçlendirilmesi ve bunun sistem davranışına etkisi, deneysel ve analitik olarak incelenmiş ve sonuçlar perdesiz çerçeve ve sadece perde sonuçlarıyla da karşılaştırılarak, bu metodun başarısı gösterilmiştir.

7. Kaltakcı M.Y., Yavuz G. 2012. “An Experimental Study on Strengthening of Vulnurable RC Frames with RC Wing Walls”, Techno-Press, Structural Engineering and Mechanics, Volume: 41, No: 4, Pages: 691-710, March 2012.

Bu çalışmada, betonarme çerçevelerin içten kolona iki kenarından bitişik olarak yapılan kısmi perde duvar ilavesiyle depreme karşı güçlendirilmesi ve bunun sistem davranışına etkisi, deneysel ve analitik olarak incelenmiş ve bu metodun başarısı gösterilmiştir.

8.  Kaltakcı M.Y., Arslan M.H., Yılmaz Ü.S. 2011. Experimental and Analytical Analysis of RC Frames Strengthened Using RC External Shear Walls, The Arabian Journal for Science and Engineering, AJSE, Volume: 36, Number: 5, Pages: 721-747,  July 2011.

Betonarme binalarının güçlendirilmesi ile ilgili yapılan çalışmalar genellikle mevcut yapının içinden yapılacak olan güçlendirme metotları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Binanın içinde yapılacak olan böylesi bir imalat ise, güçlendirme ve onarım işleri sırasında binaların boşaltılmasını gerektirmekte; bina içinde büyük oranda ilave inşaat işleri çıkarmakta, binanın mimarisini değiştirmekte ve maliyeti arttırmaktadır. Bu sorundan hareketle, Türkiye’de mevcut betonarme yapı stoğu üzerinde uygulanabilecek yeni bir güçlendirme metodu olan dış perde duvar uygulaması, bu çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır. Bu kapsamda, değişik özellikte ve eksenel yük düzeyinde 4 adet betonarme çerçeve ve dış perde duvarla güçlendirilmiş aynı özellikteki 4 adet çerçeve olmak üzere toplam 8 adet çerçeve depremi benzeştiren yatay yük altında denenmiş ve sonuçlar pushover analizi ile de karşılaştırılarak bu metodun başarısı gösterilmiştir.

9.  Kaltakcı M.Y., Öztürk M., Arslan M.H. 2010. An Experimental Investigation for External RC Shear Wall Applications, Natural Hazards and Earth System Sciences, Vol: 10, No: 9, Pages: 1941-1950, 2010.

Çalışmada, betonarme çerçevelerin depreme karşı güçlendirilmesi amacıyla, çerçeveye dıştan bitişik veya bağ kirişli olarak uygulanan perde duvarların uygulamaları ve sistem davranışına etkisi, deneysel olarak incelenmiş ve karşılaştırılarak değerlendirilmiştirtir.   

  1. Kaltakcı M.Y., Arslan M.H., Yavuz G. 2010. “Effect of the Internal and External Shear Wall Location on Strengthening of Weak RC Frames”, Scientia Iranica, Transaction A: Civil Engineering, International Journal of Science and Technology, Volume: 17, Issue: 4, Pages: 312-323, Jul-Aug 2010.

Çalışmada, betonarme çerçevelerin depreme karşı güçlendirilmesi amacıyla içten ve dıştan uygulanan perde duvarların yerlerinin, sistem davranışına etkisi, deneysel ve analitik olarak incelenmiştir.  

11.  Arslan M.H., Yüksel İ., Kaltakcı M.Y. 2010. “An Investigation on Global Ductility of Strengthened RC Frames”, Structures & Buildings, Vol: 163, Issue: SB3, Pages: 177-194, (Paper No:800044, doi:10.1680/stub.2009.162.1.1, June 2010.

 

Yapılan çalışmada, yapım ve tasarım kusurlarını içeren iki katlı ve iki açıklı betonarme bir çerçevenin dış perde duvarla güçlendirmesi sonrası, çerçevede meydana gelen süneklik değişimi deneysel ve analitik yöntemlerle irdelenmiş ve Türk Deprem Yönetmeliği açısından bir takım çıkarımlarda bulunulmuştur.

12.  Ceylan M., Arslan M.H., Ceylan R., Kaltakcı M.Y., Özbay Y. 2010. “A New Application Area of ANN and ANFIS; Determination of Earthquake Load Reduction Factor of Prefabricated Industrial Buildings”, Civil Engineering and Environmental Systems, Vol: 27, No: 1, Pages: 53-69, March 2010.

Çalışmada, Türkiye’de depremlerden sonra ağır hasar gören tek katlı bir, iki ve üç açıklıklı betonarme prefabrike yapıların yapı davranış katsayısı(R)’nın belirlenmesine yönelik yapay sinir ağı (YSA) ve ANFIS tabanlı geliştirilen bir dizi algoritma kullanılarak analitik bir değerlendirme yapılmıştır. Çalışmada kullanılan 280 binanın R katsayısını YSA % 94, ANFIS ise % 96 doğrulukla belirlemiştir.

13.  Yılmaz Ü.S., Sarıtaş İ., Kamanlı M., Kaltakcı M.Y. 2010. “An Experimental Study of Steel Fibre Reinforced Concrete Under Axial Load and Modeling by ANN”, Scientific Research and Essays, Vol: 5, No: 1, Pages: 081-092, Jan. 2010.

Yapılan çalışmada, eksenel yük etkisindeki çelik fiberli betonarme kolonlarla ilgili bir deneysel çalışmanın sonuçları ve ANN modellemesi sunulmuştur.

14.  Arslan H.M., Kaltakcı M.Y., Yerli H.R. 2009. “Effect of Circular Holes on Cross-Play Laminated Composite Plates”, The Arabian Journal for Science and Engineering, AJSE, Vol. 34, No. 2B, Pages: 301-315, 2009.

Bu çalışmada, dairesel delik ihtiva eden çapraz fiber takviyeli lamine levhaların davranışı, gerilme durumları ve kırılma kriterleri incelenmiştir.

15.  Kaltakcı M.Y., Arslan M.H., Yılmaz Ü.S., Arslan H.D. 2008. “A New Approach on the Strengthening of Primary School Buildings in Turkey: An Application Of External Shear Wall”, Building and Environment, Vol: 43, No: 6, Pages: 983-990, Jun. 2008.

Betonarme binalarının güçlendirilmesi ile ilgili yapılan çalışmalar genellikle mevcut yapının içinden yapılacak olan güçlendirme metotları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Binanın içinde yapılacak olan böylesi bir imalat ise, özellikle yoğun olarak kullanılan ilköğretim yapılarının aylar sürecek güçlendirme ve onarım işleri sırasında boşaltılmasını gerektirmekte; bina içinde büyük oranda ilave inşaat işleri çıkarmakta, binanın mimarisini değiştirmekte ve maliyeti arttırmaktadır. Bu sorundan hareketle, Türkiye’de mevcut ilköğretim yapı stoğu üzerinde uygulanabilecek yeni bir güçlendirme metodu olan dış perde duvar uygulaması, bu çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır. Bu kapsamda, Türkiye'de sıklıkla uygulanan 3 ilköğretim binası tip projesi üzerinde bu metodun uygulanabilirliği mimari yönden araştırılmış, yapılan deneysel çalışmalar ile de bu metodun başarısı gösterilmiştir.

16.  Kaltakcı M.Y., Koken A., Korkmaz H.H. 2008. “An Experimental Study on the Behavior of Infilled Steel Frames Under Reversed-Cycling Loading”, Iranian Journal of Science & Technology, Transaction B, Engineering, Vol. 32, No: B2, Pages: 157-160, Apr. 2008.

Bu çalışmada, çeşitli yükseklik/açıklık oranlarına sahip dolgu duvarlı çelik çerçevelerin tersinir-tekrarlı yatay yükler altındaki davranışı, deneysel olarak incelenmiştir.

17.  Kaltakcı M.Y., Arslan M.H., Korkmaz H.H., Öztürk M. 2007. “An Investigation on Failed or Damaged Reinforced Concrete Structures Under Their Own Weight in Turkey”, Engineering Failure Analysis, Vol: 14, Issue: 6, Pages: 962-969, Sep. 2007.

Bu çalışmada, son on yılda Türkiye’de kendi ağırlığıyla göçen betonarme binalardan örnekler verilmiş ve göçen binaların SAP2000 programında sonlu elemanlar modeli ile göçme nedenleri araştırılmıştır.

18.  Arslan M.H., Ceylan M., Kaltakcı M.Y., Özbay Y., Gülay F. G. 2007. “Prediction of Force Reduction Factor (R) of Prefabricated Industrial Buildings Using Neural Networks”, Journal of Structural Engineering and Mechanics, Vol: 27, No: 2, Pages: 117-134, Sep. 2007.

Bu çalışmada, son depremlerde en fazla hasar gören üstten mafsallı lambda türü prefabrike sanayi yapılarının yapı davranış katsayısının hesabı amacıyla, çeşitli değişkenlere göre 140 adet yapının lineer olmayan statik itme analizi yapılmış ve elde edilen yük-deplasman eğrilerinden yapı davranış katsayısı hesap edilmiştir. Çeşitli parametrelere göre elde edilen yapı davranış katsayısı için yapay sinir ağlarında modelleme yapılmış ve sonuçlara % 92 doğrulukla karar verilmiştir.

19.  Kaltakcı M.Y., Arslan M.H., Yılmaz Ü.S. 2007. “The Effect of Steel Fiber Reinforced Concrete on System Ductility”, Materiales de Construccion, Vol: 57, No: 285, Pages: 71-84, Jan.-Mar. 2007.

Bu çalışma, eksenel yüklü çelik fiberli betonarme kolonların davranışına yönelik bir dizi deney içermekte ve aynı zamanda yapılan analitik çalışma ile çelik fiberin çerçeve sistemine verdiği ilave süneklik analiz edilmektedir. 16 adet 160 x 160 x 840 mm boyutlarında prizmatik kolon numuneleri yük kontrollü düzenek içinde eksenel yük ile yüklenerek eksenel kuvvet-birim kısalma grafikleri çıkarılmıştır. Analitik çalışmada ise aynı özellikte kolonları içeren 16 adet iki katlı tek açıklıklı betonarme çerçevenin lineer olmayan statik analizi yapılarak yük-deplasman eğrileri çıkarılmış ve çerçeve sünekliğinin çelik fiber miktarına göre değişimi incelenmiştir.

20.  Kaltakcı M.Y., Arslan H.M. 2006. “Stress Concentrations Of Symmetrically Laminated Composite Plates Containing Circular Holes”, Iranian Journal of Science and Technology Transaction B: Engineering, Vol:30, Issue:B4, Pages: 447-460, Aug. 2006.

Bu çalışmada, dairesel boşluklu, simetrik fiber takviyeli kompozit plakların öncelikle bir kat gerilme durumu dikkate alınarak ve daha sonra dairesel boşlukların etrafındaki gerilme yığılmaları dikkate alınarak analizi gerçekleştirilmiştir. Burada, fiberlerin farklı dağılımı, farklı malzeme çiftleri gibi parametrelerin değişimine göre boşluk etrafındaki gerilme yığılmalarını gösteren bir diagram serisi sunulmuş, birinci kat göçmesini bulmak için Tsai-Hill kriteri kullanılmış ve daha önceki analizlerden elde edilen sonuçlar tartışılmıştır.

21.  Kaltakcı M.Y., Köken A., Korkmaz H.H. 2006. “Analytical Solutions with Equivelant Strut Tie Method of Infilled Steel Frames and Experimental Verification”, Canadian Journal of Civil Engineering, Vol: 33, No: 5, Pages: 632-638, May 2006.

Bu çalışmada, kısmen veya tamamen dolgulu 30 adet çelik çerçeve sisteminin tersinir tekrarlanır yatay yükleme deneylerinden elde edilen deneysel göçme yükleri ve göçme tipleri belirlenmiştir. Analitik çalışmada, eşdeğer basınç çubuğu metodu kullanılarak bu deney numunelerinin göçme yükleri ve göçme şekilleri elde edilmiştir. Elde edilen deneysel ve analitik sonuçlar karşılaştırılmıştır.

22.  Kaltakcı M.Y. 1996. “Stress Concentrations and Failure Criteria in Anisotropic Plates with Circular Hole Subjected to Tension or Compression”, An International Journal, Computers & Structures Vol:61, Issue:1, Pages: 67-78, 14 August 1996, Elsevier Science Inc., NewYork, U.S.A.

Yayında çekme veya basınç etkisindeki daire delikli anizotropik levhalarda gerilme dağılımı teorik olarak incelenmiş ve anizotropik levhanın kırılma kriterleri ele alınmıştır. Araştırmada kompozit malzeme olarak cam-epoksi ve grafit-epoksi dikkate alınmış, kırılma kriteri ve kırılma yeri, biçim değiştirme enerjisi teorisi ile Tsai-Hill kırılma teorisi kullanılarak belirlenmiş ve sonuçlar karşılaştırılarak çizelgeler ve diyagramlar halinde sunulmuştur. 

23.  Kaltakcı, M.Y., Korkmaz H.H., Koken A. An Analytical Study About the Effect of Masonry Infill on the Lateral Load Carrying Capacity of Frame Systems”, Academic Journal of Science, Vol:01, Number:02, Pages: 127-140, 2012. (International Conference for Academic Disciplines, 26-29 June 2012, The International Journal of Arts and Sciences (IJAS), Prague, Czech Republic).

Bu çalışmada, 1/3 ölçekle modellenmiş tek gözlü çelik çerçevelerin yatay yükler altındaki davranışına sıvalı, sıvasız, tam veya kısmi tuğla dolgu duvarların etkisi deneysel olarak araştırıldıktan sonra, sonuçlar analitik olarak da incelenmiş ve değerlendirilmiştir.

24.  Öztürk M., Kaltakcı, M.Y., Korkmaz H.H. An Experimental Investigation on Non-Ductile Reinforced Concrete Frames, Academic Journal of Science, Vol:01, Number:02, Pages: 141-148, 2012. (International Conference for Academic Disciplines, 26-29 June 2012, The International Journal of Arts and Sciences (IJAS), Prague, Czech Republic).

Bu çalışmada, ½ ölçekle modellenmiş sünek olmayan betonarme çerçevelerin davranışı ve kiriştewki donatı kenetlenmesinin bu davranışa etkisi, deneysel olarak araştırılmıştır.

25.  Yavuz, G., Kaltakcı, M.Y. “The Analysis of Side Beam-Column Connections of Strengthened RC Frames by Truss Models”, Academic Journal of Science, Vol:01, Number:02, Pages: 195-204, 2012. (International Conference for Academic Disciplines, 31 October-03 November 2011, The International Journal of Arts and Sciences (IJAS), Roma, Italy).

Bu çalışmada, betonarme yapı elemanlarının çözümünde kullanılan kafes sistem/strut-and-tie modelinin deprem davranışı zayıf betonarme çerçevelerin kenar kolon kiriş birleşimlerine uygulanmasından elde edilen teorik sonuçlar, deneysel sonuçlarla karşılaştırılmıştır.

26.  Kaltakcı M.Y., Öztürk M. “Strengthening of Reinforced Concrete Frames of Insufficient Earthquake Resistance by Applying External Shear with Coupling Beam” , Academic Journal of Science, Vol:01, Number:01, Pages: 25-31, 2011. ( International Conference for Academic Disciplines, 10-15 April 2011, The International Journal of Arts and Sciences (IJAS), Gottenheim, Germany .)

Bu çalışmada, bağ kirişli dış perde duvar uygulaması ile deprem dayanımı artırılan betonarme çevrelerin deneysel olarak elde edilen histeretik eğrileri ve bazı sonuçlar sunulmuştur.

27.  Arslan M.H., Kaltakcı M.Y. 2008. “Analysis of a Tower Crane Accident”, The Open Construction and Building Technology Journal, Vol: 2, Pages: 287-293, 2008.

Bu çalışmada, çok katlı bir betonarme binanın inşası esnasında kullanılmakta olan bir kule vincin çökmesiyle oluşan kaza anlatılmış ve bu kazanın analizi yapılmıştır.

28.  Kaltakcı M.Y., Öztürk M., Arslan M.H., Sezer R., Arslan H.D. 2008. Performance Assessment of the Ottoman-Style Strengthened Reinforced Concrete Buildings”, Building Research Journal, Vol: 56, Number: 1, Pages: 1-22, 2008.

Bu çalışmada, düşey yüklere göre güvenliği yeterli olmayan çok katlı betonarme bir binada, dıştan kolon ilavesi(Osmanlı Stili) ile yapılan güçlendirmenin analizi, detayları ve uygulaması anlatılmıştır.

29.  Kaltakcı M.Y., Korkmaz H.H., Koken A. 2007. “An Investigation of the Behavior of Steel Frames with Masonry Infills Under Lateral Loading”, Journal of Engineering and Applied Sciences, Vol: 2, Number: 5, Pages: 930-943, 2007.

Bu çalışmada, yatay yüklere maruz çelik çerçevelerin davranışına dolgu duvarların katkısının deneysel ve analitik olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, sıvalı ve sıvasız dolgu duvar için yeni malzeme modelleri geliştirilmiştir. Elde edilen modeller deneysel çalışma sonuçları ile karşılaştırılarak doğrulanmıştır. Tam dolu çerçeveler ve ek olarak kısmi dolgulu çerçeveler de incelenmiştir. Sonlu elemanlar modellemesinde diyagonal basınç çubuğu yaklaşımının yanısıra, kabuk elemanlarla modelleme ve doğrusal olmayan yaylarla modelleme yaklaşımları kullanılmıştır. Analitik yöntemde elastisite sabitinin deneme yanılma yoluyla değiştirilmesi esas alınmıştır. Elde edilen analitik eğriler deneysel sonuçlarla karşılaştırılmıştır.

30.  Kaltakcı M.Y., Arslan M.H., Öztürk M. 2007. “Results and Lessons Learned from the Buildings which Failed under Their Own Weights in Turkey”, Structural Engineering International, IABSE, Vol: 17, Nr: 2, Pages: 159-165, 2007.

Bu makalede Türkiye'de kendi ağırlığı altında hasar gören ya da yıkılan bina sayısında son yıllarda oluşan artışa dikkat çekilmiş ve bu yapıları temsel eden 2 adet bina örneği sunulmuştur. Bu binalardan ilki kendi ağırlığı altında tamamen yıkılan Zümrüt Apartmanı, diğeri ise kendi ağırlığı altında zemin kat kolonları ağır hasar gören Altınbaşak apartmanıdır. Çalışmada, bu binaların yıkılma yada hasar görme nedenleri; malzeme, proje ve detaylandırma açısından irdelenerek; mühendis, eğitimci ve öğrenciler için ders olabilecek çıkarımlar yapılmıştır.

31.  Kaltakcı M.Y., Arslan M.H., Korkmaz H.H., Kamanlı M. 2007. “Failure of Superstructures after the “February 03, 2002 Sultandagi-Cay, Earthquake”, Journal of Engineering and Applied Sciences Vol: 2, Number: 10, Pages: 1569-1575, 2007.

Bu makalede, 03.02.2002 tarihinde meydana gelen Sultandağı-Çay Depremi’nden sonra yapıların davranışı ve oluşan hasarlar irdelenmiştir.

32.  Kaltakcı M.Y., Yavuz G., Arslan M.H. 2007. The Effect of Column Cross Section to Frame Ductility in RC Frames having Poor Seismic Perfformance”, Journal of Engineering and Applied Sciences Vol: 2, Number: 10, Pages: 1524-1532, 2007.

Bu makalede, deprem davranışı zayıf betonarme çerçevelerin davranışına kolon kesitlerinin etkisi, deneysel olarak incelenmiştir. 

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.
SıraTarihiİçerik
1 2000-01-01

Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) ‘de taranan, sözlü sunulmuş ve tam metin yayınlanmış bildiriler

1.     Unal A., Kaltakcı M.Y., Balik F.S., Korkmaz H.H., Bahadir F., Korkmaz S.Z., Kamanli M. “Strenghtening of Reinforced Concrete Frames Not Designed According to TDY2007 with External Shear Walls”, The 4th International Conference on Multi-Functional Materials and Structures MFMS 2013, Proceedings CD, Pages: 437-440, 14-17 July 2013, Athorn-Taksin, Bangkok, Thailand.

Bu bildiride; TDY2007 ye göre tasarlanmamış tek açıklıklı iki katlı betonarme çerçevelerin dıştan perde duvarlarla güçlendirilmesi ve muhtelif pencere boşluklarının davranışa etkisi ile ilgili olarak yapılan deneylerin sonuçları sunularak, irdelenip tartışılmıştır.

2.     Kaltakcı M.Y., Korkmaz H.H., Kamanli M., Ozturk M., Arslan M.H. “Evaluation of a Gravity Load Designed Reinforced Concrete Structure Failed under its Own Weight due to Creep in Concrete”, The 4th International Conference on Multi-Functional Materials and Structures MFMS 2013, Proceedings CD, Pages: 433-436, 14-17 July 2013, Athorn-Taksin, Bangkok, Thailand.

Bu bildiride; sadece düşey yüklere göre tasarlanmış betonarme binalarınbetondaki sünme etkisi ile  kendi düşey yükleri altında göçmesi inclenmiş ve irdelenip tartışılmıştır.

3.     Kaltakcı M.Y., Kamanlı M. “An Experimental Study on Behaviour of Variable I Sectioned Beams under Flexure Produced by Normal and Lightweight Concrete”, Tenth International Conference On Computational Methods And Experimental Measurements/CMEM 2001, Proceedings, Pages: 397-406, 4-6 June 2001, Alicante, Spain.

Bildiride, 1/1 ölçekli normal ve hafif betondan imal edilmiş değişken I kesitli betonarme kirişler üzerinde gerçekleştirilen deneyler sonucunda elde edilen davranış, yük-sehim grafikleri, moment-eğrilik ilişkileri, göçme yükleri ve enerji yutma kapasiteleri iki malzeme için karşılaştırılmıştır.

4.     Karaduman A., Polat Z., Kaltakcı M.Y. “Statical Analysis of Infilled Frames”, Seventh International Conference on Structural Studies, Repairs and Maintenance of Historical Buildings/STREMAH 2001, Proceedings, Pages: 425-433, 25-31 May 2001, Bologna, Italy.

Bildiride, dolgulu çerçevenin yatay yükler altındaki davranışını incelemek üzere statik yükler altında gerçekleştirilen bir seri deneylerin sonuçları, literatürde önerilen değerlerle karşılaştırılmıştır. Burada, dolgu duvarı temsil eden “eşdeğer basınç çubuğu”nun özellikleri araştırılmış ve pratik hesaplamalar için amprik bir bağıntı önerilmiştir.

 

                      Engineering Index (EI) ‘de taranan, sözlü sunulmuş ve tam metin CD olarak yayınlanmış bildiriler

 

5.     Karaduman A., Polat Z., Kaltakcı M.Y. “The Effects of Infill Walls on the Behaviour of Frames under Horizantal Loads”, The Eighth International Conference on Civil and Structural Engineering Computing Eisenstadt, Proceedings CD, Paper: 19, Pages: 1-10, 19-21 September 2001, Vienna, Austria.

Bildiride, yatay yük etkisindeki dolgu duvarlı çelik çerçevelerin hesaplanmasında dolgu duvarların etkisini pratik olarak değerlendirmek için deneye tabi tutulan tek katlı tek açıklıklı dolgu duvarlı çelik çerçevelerden elde edilen sonuçlarla SAP90 bilgisayar programından elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Deneylerde, değişken olarak yükleme şartları, malzeme özellikleri dolgu tipi ve kalınlığı, harç, kesit alanları ile çekme ve basınç bölümlerinin boyutları seçilmiş, deneysel sonuçlara dayanarak dolgulu çerçeve sisteminin göçme yükü ve göçmeden önceki davranışa etkisi incelenmiştir.

6.     Kaltakcı M.Y., Yavuz G. “An Experimental Study on the Behaviour of Normal and Lightweight RC Corbels and Analysis with Truss/Strut-and-Tie Model”, The Eighth International Conference on Civil and Structural Engineering Computing Eisenstadt, Proceedings CD, Paper: 50, Pages: 1-16, 19-21 September 2001, Vienna, Austria.

Bildiride, normal ve hafif betonarme kısa konsollar öncelikle TS500’e göre ve SAP90 bilgisayar programı yardımıyla oluşturulan strut-and-tie modeliyle tasarlanmış, teorik sonuçların doğruluğunu göstermek amacıyla farklı kesme açıklığı-derinlik oranına sahip kısa konsollar deneye tabi tutulmuştur. Deneylerden elde edilen sonuçlar tablo ve grafiklerle gösterilmiştir.

 

                   Sözlü sunulmuş ve tam metin yayınlanmış bildiriler

 

              7. Unal A., Kaltakcı M.Y. “Behavior of Concentrically Steel Braced Frames Under Lateral Loads and Their Use in Strengthening of Reinforced Concrete Frames”, ICESA 2014, 

               International Civil Engineering & Architecture Symposium for Academicians, Proceedings CD, Pages: 348-361, Side/Antalya/TURKIYE, May 17-20, 2014.

Bu bildiride; TDY-2007 ‘deki koşulları sağlayacak şekilde üretilen dışmerkez çelik çaprazlı perdeler, yatay yük etkisi altında denenmiş ve bir birleriyle çeşitli yönlerden karşılaştırılmıştır. Ayrıca, bunların betonarme çerçevelerin güçlendirilmesinde nasıl kullanılabileceği incelenmiştir.

8.     Arslan M.H., Öztürk M., Kaltakcı M.Y., Arslan H.D., Korkmaz H.H. “Dairesel Kesitli Plastik Malzeme Kullanarak Üretilen Betonarme Elemanlar Üzerine Bir İrdeleme”, 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), Bildiriler Kitabı, Sayfa: 1-4, 16-18 Mayıs 2011, Fırat University, Elazığ, Turkey.

Bu bildiride; plastik boşluklu toplarla üretilen betonarme döşeme ve perdelerle ilgili olarak yapılan deneylerin sonuçları sunularak, irdelenip tartışılmıştır.

9.     Kaltakcı M.Y. “Yahya Kemâl Beyatlı ve Mûsikîmiz”, 2. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Balkanlardan 21. Yüzyılı Okumak: Geçmişin İzinden Geleceğe Köprü, Bildiriler Kitabı, CD, Sayfa: 1-15, 30 Mayıs-06 Haziran 2010, Prizren-Kosova.

Bu bildiride; sanat, estetik, şiir ve mûsikî kavramları ve ilişkileri kapsamında,  Yahya Kemâl Beyatlı’nın şiirleri ve mûsikîmiz irdelenip değerlendirildikten sonra, özellikle, Yahya Kemâl’in mûsikîmize dâir bestekâr, makam ve mûsikî terimleri temalı şiirleri ile bunlardan bestelenmiş olanları üzerinde durulmuştur.

10.  Kaltakcı M.Y., Karaman S. “İhsan Raif Hanım’ın Üç Türk Müziği Bestekârı Tarafından Bestelenen Şiirinin İncelenmesi”, 3. Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak Kadın: Edebiyat, Dil, Kültür ve Sanat Çalışmalarında Kadın Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 135-146, 28-30 Nisan 2010, Selçuk Üniversitesi, Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı, Konya/TÜRKİYE.

Bu bildiride, 1877-1926 yılları arasında yaşamış Türk kadın şairlerinden İhsan Raif Hanım’ın hayatı, edebî kişiliği ve eserleri ile “Ben esîr-i handenim, üftâdenim, ey gül-tenim” mısrâı ile başlayan şiirini bestelemiş olan üç önemli Türk Müziği bestekârının hayatı, san‘at anlayışları ve eserleri hakkında bilgiler verilmiş ve daha sonra söz konusu güfte açıklanarak, şekil özellikleri ve usûl-arûz vezni ilişkisi açısından incelenmiştir.

11.  Kaltakcı M.Y., Öztürk M., Arslan M.H., Sezer R., Arslan H.D. “Performance Assesment of Strengthened Reinforced Concrete Buildings in Terms of Carrying System and Architecture”, EACEF 2009 & APSEC 2009, 7th Asia Pacific Structural Engineering & Construction Conference, Proceedings CD, Pages: 302-309, 4-6 August, 2009, Kedah, Malaysia.

Bu çalışmada, örneklerle, mimari ve taşıcı sistem açısından güçlendirmenin performansa etkileri üzerinde durulmuştur.

12.  Kaltakcı, M.Y. “Türk Mûsikî’sine Kısa Bir Bakış, Balkanlarda Doğan Türk Bestekârlar - Hayatları ve Klâsik Türk Mûsikîsi’ne Katkıları - ”, 1. Uluslararası Balkanlarda Tarih ve Kültür Kongresi, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 123-138, 10-16 Mayıs 2009, Kosova Priştine Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Priştine, Kosova.

Bu çalışmada, Klâsik Türk Mûsikîsi’nin kısaca tarihçesi, gelişimi, konumu ve mûsikî eğitimi üzerinde durulmuş ve bazı özgün değerlendirmelerde bulunulduktan sonra, Balkanlar’da doğan Türk bestekârlar tanıtılmış, hayatları, eserleri ve Klâsik Türk Mûsikîsi’ne olan katkıları ve etkileri ele alınmıştır.

13.  Çöğürcü M.T., Sarıtaş İ., Altın M., Döndüren M.S., Kamanlı M., Kaltakcı M.Y. “Artificial Neural Network Design For Behaviours of Reinforced Concrete Column Under Axial Load and Comparison of Experimental Study”, International Conference on Computer Systems and Technologies-CompSysTech’08, Proceedings CD, Pages: IIIB.7, 1-11, 12-13 June 2008, Technical University-Gabrovo, Bulgaria.

Bu çalışmada, eksenel yüklü betonarme kolonların davranışına ilişkin olarak elde edilen deneysel çalışma sonuçları ile yapay sinir ağlarına göre(ANN) elde edilen sonuçlar karşılaştırılıp, irdelenmiştir.

14.  Altın M., Sarıtaş I., Çöğürcü M.T., Taşdemir S., Kamanlı M., Kaltakcı M.Y. “Determination of The Resistance Characterictics of Self-Compacting Concrete Samples by Artificial Neural Network”, International Conference on Computer Systems and Technologies-CompSysTech’08, Proceedings CD, Pages: IIIB.5, 1-12, 12-13 June 2008, Technical University-Gabrovo, Bulgaria.

Bu çalışmada, Self Compacting Concrete (SCC) betonların dayanımına ilişkin değerler yapay sinir ağlarına göre(ANN) elde edilmiş ve sonuçlar deneysel değerlerle karşılaştırılmıştır.

15.  Akın S.K., Kara N., Kaltakcı M.Y. “Tersinir-Tekrarlanır Yatay Yükler Altındaki Dolgu Duvarlı ve Duvarsız Betonarme Çerçevelerde Yalnız Çekmeye Çalışan Kuşaklamaların Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi”, Seventh International Congress on Advances in Civil Engineering (ACE 2006), Proceedings CD, Pages: ace06-174, 1-11, October 11-13, 2006, Istanbul, Turkey.

Bu çalışmada, sadece çekmeye çalışan çelik çapraz çubuklar (kuşaklamalar) kullanılarak güçlendirilen 2 farklı donatı düzenine sahip 1/5 ölçekli, 6 adet, 3 katlı, 3 açıklıklı betonarme çerçeve numunesi tersinir tekrarlanır yatay yükler altında test edilerek, kuşaklamanın etkinliği araştırılmış; dolgu duvarların kuşaklama ile birlikte yatay yük kapasitesi ve sistem davranışına olan etkileri irdelenmiştir.

16.  Kaltakcı M.Y., Öztürk M., Arslan M.H., Korkmaz H.H., Kamanlı M. “An Investigation In Turkey About The Buildings Damaged or Failed Under Their Own Weights”, Seventh International Congress on Advances in Civil Engineering (ACE2006), Proceedings CD, Pages: ace06-172, 1-14, October 11-13, 2006, Istanbul, Turkey.

Bu çalışmada, Konya’daki Zümrüt ve Altınbaşak apartman binalarının göçme ve hasar nedenleri, binaların tasarım ve imalat safhasında yapılan önemli hatalar gözönüne alınarak incelenmiştir.

17.  Kaltakcı M.Y., Yavuz G. “Kısmi Betonarme Perde Duvar İle Güçlendirilmiş Betonarme Çerçevelerin Depremi Benzeştiren Yatay Yük Etkisindeki Davranışı”, Seventh International Congress on Advances in Civil Engineering (ACE 2006), Proceedings CD, Pages: ace06-169, 1-11, October 11-13, 2006, Yıldız Technical University,  Istanbul, Turkey.

Bu çalışmada, deprem davranışı zayıf ve yetersiz sismik donatı detaylarına sahip 3 adet 2 katlı ve 2 açıklıklı, 1/3 ölçekli, kolonları minimum düzeyde eksenel yükle yüklenmiş betonarme çerçeve üretilmiş, daha sonra orta kolonun iki yanına yapılan kısmi betonarme perde duvar ilavesiyle güçlendirme (toplam perde boyutu: 600 ve 900 mm) uygulanmıştır. Boş çerçeve numunesi ve güçlendirilmiş çerçeveler, depremi benzeştiren tersinir-tekrarlanır yatay yükleme etkisi altında denenmiştir. Deneylerden elde edilen sonuçlar ile güçlendirilmiş ve güçlendirilmemiş çerçevelerdeki davranış farklılığı karşılaştırılarak değerlendirilmiştir.

18.  Kaltakcı M.Y., Yılmaz Ü.S, Arslan M.H. “Yatay Yük Tasıma Kapasitesi Düşük Olan Betonarme Çerçevelerin Dış Perde Duvar Uygulaması ile Güçlendirilmesi”, Seventh International Congress on Advances in Civil Engineering (ACE 2006), Proceedings CD, Pages: ace06-167, 1-12, October 11-13, 2006, Yıldız Technical University,  Istanbul, Turkey.

Bu çalışmada, iki katlı, iki açıklıklı olarak, 1/3 geometrik ölçekle modellenen ve ülkemizdeki binalarda sıkça rastlanan tasarım ve yapım kusurlarını içeren toplam 4 adet özdeş betonarme çerçeve üretilmiş ve 2 adedi bos, 2 adedi ise betonarme dış perde duvar uygulaması ile güçlendirilerek, deprem yüklerini benzeştiren tersinir-tekrarlanır yatay yük altında denenmiştir. Deney numunelerinde kolonlara uygulanan normal kuvvet seviyeleri, kolonlarda çekme ve basınç kırılması oluşturacak şekilde iki kısma ayrılmıştır. Yapılan deneyler sonucunda farklı normal kuvvet seviyelerindeki numunelerin davranış özellikleri belirlenmiş ve perde duvarın etkinliği irdelenmiştir.

19.  Kaltakcı M.Y., Arslan M.H., Yılmaz Ü.S. “Nonlineer Model Analysis (Pushover Analysis) of Strengthened Reinforced Concrete Weak Frames”, International Conference on Modelling and Simulation (Ms’06 Turkey), General Application & Embedded Systems Engineering, Proceedings, Volume: I, Pages: 493-497, 28-30 August 2006, Selçuk University Research Center Of Applied Mathematics, Konya, Turkey.

Bu çalışmada, iki katlı, iki açıklıklı olarak, 1/3 geometrik ölçekle modellenen ve ülkemizdeki binalarda oldukça sık rastlanan tasarım ve yapım kusurlarını içeren toplam 2 adet özdeş üretilmiş betonarme çerçeve, biri bos, diğeri ise betonarme dış perde duvar uygulaması ile güçlendirilerek, deprem yüklerini benzeştiren tersinir-tekrarlanır yatay yük altında test edilmiştir. Deneysel çalışmayla elde edilen sonuçlar pushover analiz sonuçlarıyla(yük-deplasman, mafsallaşma sırası gibi) karşılaştırılmıştır.

20.  Kaltakcı M.Y., Öztürk M., Arslan M.H., Erkan İ.H. “Finite Element Modelling of Spontaneously Collapsed Zumrut Building”, International Conference on Modelling and Simulation (Ms’06 Turkey), General Application & Embedded Systems Engineering, Proceedings, Volume: I, Pages: 487-491, 28-30 August 2006, Selçuk University Research Center Of Applied Mathematics, Konya, Turkey.

Bu çalışmada, Konya’daki Zümrüt Apartmanı’nın çökme nedenleri araştırılarak, SAP2000’de binayla ilgili yapılan sonlu eleman modellemesinin detayları anlatılmış ve elde edilen analitik sonuçlar yorumlanmıştır.

21.  Kaltakcı M.Y., Arslan M.H., Korkmaz H.H., Öztürk M. “An Investigation on Failed or Damaged Reinforced Concrete Structures Under Their Own Weight in Turkey”, Second International Conference on Engineering Failure Analysis ICEFA-II, Proceedings CD, Pages: 1-14, September 13-15, 2006, Toronto, Canada.

Bu çalışmada, son on yılda Türkiye’de kendi ağırlığıyla göçen betonarme binalardan örnekler verilmiştir. Göçen binaların göçme nedenleri, SAP2000 programında sonlu elemanlar modeli ile araştırılmıştır.

22.  Kaltakcı M.Y., Arslan M.H., Taştekin S. “Prefabrike (Önüretimli) İnşaat Sistemlerinde İleri Teknolojinin Kullanımı”, 4th International Advanced Technologies Symposium, Proceedings, Pages: 1100-1105, September 28-30, 2005, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Bu çalışmada, prefabrike betonarme binaların üretiminde özellikle yurtdışında kullanılan ileri teknoloji ürünleri tanıtılmış, Türkiye’de benzer üretim yapan firmalardaki sorunlar dile getirilmiş ve tavsiyelerde bulunulmuştur.

23.  Kaltakcı M.Y., Arslan M.H. “Betonarme Yapıların İleri Teknoloji Ürünleri ile Güçlendirilmesi”, 4th International Advanced Technologies Symposium, Proceedings, Pages: 1106-1114, September 28-30, 2005, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Bu çalışmada, % 95’i deprem riski taşıyan Türkiye’de betonarme binalardaki deprem hasarları özetlenmiştir. Gelenesel olarak yapılan güçlendirme metodlarına değinilmiş, yurtdışında yeni uygulanan yöntemler de tanıtılmıştır.

24.  Kaltakcı M.Y., Yavuz G. “Betonarme Yüksek Kirişlerin Stringer Panel Modeli ile Analizi”, The Fifth International Congress on Advences in Civil Engineering, Proceedings, Pages: 113-122, 25-27 September 2002, İstanbul, Turkey.

Bu çalışmada, nonlineer modellerin tasarım aşamasında betonarme yüksek kirişlere uygulanması incelenmiştir. Burada, strut and tie metodu ile lineer sonlu elemanlar metodu arasında yer alan stringer panel modeli tanıtılmıştır.

25.  Kaltakcı M.Y., Kamanlı M. “An Experimental Study about Flexural Behaviour of Beams with Constant and Variable Rectangular Cross Section Produced from Lightweight Concrete”, Cement and Concrete Technology in the 2000 s, Proceedings, Vol: 2, Pages: 532-542, 6-10 September 2000, İstanbul.

Bildiride, prefabrike endüstri yapılarında kullanılabilecek hafif betondan imal edilmiş sabit ve değişken dikdörtgen kesitli betonarme kirişlerin basit eğilme etkisi altındaki davranışını incelemek amacıyla yapılan deneylerden elde edilen sonuçlar ile teorik sonuçlar karşılaştırılmıştır. Bu çalışmanın temel amacı, değişken kesitli hafif betonarme kirişlerin hesaplamalarının normal betonarme kirişlerin hesaplamalarına uygun olup olmadığının araştırılmasıdır.

26.  Karaduman M., Kaltakcı M.Y., Umucalılar A. “Earthquakes in Turkey and Control Problems”, International Workshop on Recent Earthquakes and Disaster Prevention Management, Proceedings, Pages: 139-143, Middle East Technical University, Convention and Cultural Center, 10-12 March 1999, Ankara, Turkey.

Bildiride, ülkemizde inşaatlarda karşılaşılan malzeme, proje ve yapım hatalarının, güçlendirme yapılma zorunluluğunun ve özellikle deprem gibi felaketlerden sonra hasar oluşmasının temel nedeni olduğu ve bu hasarları azaltmak için aktif denetim mekanizmasının gerekliliği anlatılmıştır.

27.  Kaltakcı M.Y., Dorum A., Açıkel D.A. “The Effect of Construction Control on Quality and Konya Sample”, International Workshop on Recent Earthquakes and Disaster Prevention Management, Proceedings, Pages: 183-190, Middle East Technical University, Convention and Cultural Center, 10-12 March 1999, Ankara, Turkey.

Bildiride, inşaatlarda denetimin kalite üzerine etkisi ve Konya örneği araştırılmıştır. Çalışmada, Konya’daki binaların yapısal kontrolü ile ilgili yapılan bir araştırma ile geliştirilen yapısal kontrol sistemi açıklanmış ve sigorta şirketleri vasıtasıyla bir yapısal sigorta sistemi ve denetim mekanizması önerilmiştir.

28.  Kaltakcı M.Y., Onüçyıldız M.,Yılmaz T. “Experimental Research on the Effect of Soil and Groundwater Influences on Concrete in Konya Areas”, 1. International Workshop on Environmental Quality and Environmental Engineering in the Middle East Region, Proceedings, Pages: 283-292, S. U. Env. Eng. Dept., 5-7 October 1998, Konya.

Bildiride, Konya İkinci Organize Sanayi Bölgesi’nin yüksek yer altı su seviyesi etkisi altında olduğu ve aynı zamanda bir drenaj sistemine ihtiyacı olduğu, bu bölgedeki yer altı su seviyesinin yapıların yüzeyine kadar ulaşıp hasar oluşturabildiği anlatılmıştır. Bu hasarın miktarını tespit edebilmek için laboratuvarda C16 sınıfı beton numuneler üretilmiş ve 28 günlük dayanıma ulaştıktan sonra bu bölgeye yerleştirilip 8 ay boyunca her ay basınç deneyine tabi tutulmuş, elde edilen basınç gerilmesi değerleri başlangıçtaki değerlerle karşılaştırılmıştır.

29.  Kaltakcı M.Y., Dere Y. “Ultimate Strength Investigation of Light-Weight Reinforced Concrete Plates by Neural Networks”, The Supreme Council of Sciences Organizes the 37th Science Week at the Auditoriums of the University of Damascus, Proceedings, Book: 5, Part: 1, Pages: 3-18, 1-6 November 1997, Syria.

Bildiride, hafif betonarme plakların göçme davranışı Yapay Sinir Ağları kullanılarak araştırılmış, plakların nonlineer malzeme modellemesi elde edilmiş, yapay sinir ağı metodolojisinin detayları ve deneysel veriler sunulmuştur. Sinir ağı tahminleri umut verici bulunmuştur.

30.  Kaltakcı M.Y., Dere Y. “The Effect of Circular Hole on the Stress Distribution and Failure Criteria in Wooden Plates”, Proceedings of the Second International Conference in Civil Engineering on Computer Applications Research and Practice, ICCE-96, Proceedings, Vol:1, Pages: 311-322, University of Bahrain, 6-8 April 1996, Bahrain Conference Center, Bahrain.

Bu bildiride üniform yükleme etkisindeki daire delikli ahşap levhalarda, daire delik kenarındaki gerilme yığılması ve dağılımı ile bunların ahşap levhaların kırılması üzerine etkileri çeşitli lif açıları için teorik olarak incelenmiştir. Ortotropik bir malzeme olan ahşapta kırılma kriterini belirlemek için Hencky-Von Mises ve Tsai-Hill kırılma kriterleri kullanılmış ve TS647’de basınç etkisi için verilen formülün sonuçları da irdelenmiştir. Sayısal hesaplamalarda ladin ve meşeye ait teknik özellikler dikkate alınmıştır.

31.  Kaltakcı M.Y., Karaduman A. “An Analysis of the Effect of Different and Equal Temperature Variation on Variable Cross-Sectioned Beams”, Advances in Civil Engineering, First Technical Conference, Proceedings, Vol:2, Pages: 736-744, Middle East Technical University and Eastern Mediterranean University, 25-27 October 1993, K.K.T.C.

Bildiride, değişken kesitli(guseli) düzlem taşıyıcı sistemlerde eşit veya farklı ısı değişimi etkisi, matris deplasman yöntemiyle incelenmiştir. Çerçeve elemanlarının rijitlik matrisi ve ankastrelik uç kuvvetlerinin hesabında kullanılan katsayılar, analitik ve Romberg integrasyon yöntemiyle elde edilmiş, dolayısıyla tablo ve abak kullanımına gerek kalmamıştır.

 

                     Sözlü sunulmuş ve tam metin CD olarak yayınlanmış bildiriler

 

32.  Kaltakcı, M.Y., Korkmaz H.H., Koken A. An Analytical Study About the Effect of Masonry Infill on the Lateral Load Carrying Capacity of Frame Systems”, International Conference for Academic Disciplines, Proceedings CD, Pages: 1-15, 26-29 June 2012, The International Journal of Arts and Sciences (IJAS), Prague, Czech Republic.

Bu çalışmada, 1/3 ölçekle modellenmiş tek gözlü çelik çerçevelerin yatay yükler altındaki davranışına sıvalı, sıvasız, tam veya kısmi tuğla dolgu duvarların etkisi deneysel olarak araştırıldıktan sonra, sonuçlar analitik olarak da incelenmiş ve değerlendirilmiştir.

33.  Öztürk M., Kaltakcı, M.Y., Korkmaz H.H. An Experimental Investigation on Non-Ductile Reinforced Concrete Frames, International Conference for Academic Disciplines, Proceedings CD, Pages: 16-23, 26-29 June 2012, The International Journal of Arts and Sciences (IJAS), Prague, Czech Republic.

Bu çalışmada, ½ ölçekle modellenmiş sünek olmayan betonarme çerçevelerin davranışı ve kiriştewki donatı kenetlenmesinin bu davranışa etkisi, deneysel olarak araştırılmıştır.

34.  Yavuz, G., Kaltakcı, M.Y. “The Analysis of Side Beam-Column Connections of Strengthened RC Frames by Truss Models”, International Conference for Academic Disciplines, Proceedings CD, Pages: 1-8, 31 October-03 November 2011, The International Journal of Arts and Sciences (IJAS), Roma, Italy.

Bu çalışmada, betonarme yapı elemanlarının çözümünde kullanılan kafes sistem/strut-and-tie modelinin deprem davranışı zayıf betonarme çerçevelerin kenar kolon kiriş birleşimlerine uygulanmasından elde edilen teorik sonuçlar, deneysel sonuçlarla karşılaştırılmıştır.

35.  Kaltakcı M.Y., Öztürk M. “Strengthening of Reinforced Concrete Frames of Insufficient Earthquake Resistance by Applying External Shear with Coupling Beam” , International Conference for Academic Disciplines, Proceedings CD, Pages: 1-7, 10-15 April 2011, The International Journal of Arts and Sciences (IJAS), Gottenheim, Germany.

Bu çalışmada, bağ kirişli dış perde duvar uygulaması ile deprem dayanımı artırılan betonarme çevrelerin deneysel olarak elde edilen histeretik eğrileri ve bazı sonuçlar sunulmuştur.

36.  Kaltakcı M.Y., Yavuz G., Yılmaz Ü.S., Arslan M.H. “Deprem Dayanımı Zayıf Betonarme Çerçevelerde Dış ve İç Perde İlavesi ile Güçlendirme (S. Ü. Deneyleri)” , Sakarya International Symposium of Earthquake Engineering (SISEE), “İlk On Yılında Marmara Depreminin Öğrettikleri”, Proceedings CD, Pages: 509-525, 01-02 October 2009, The Green Park & Resots Kartepe, Sakarya University, Sakarya.

Bu çalışmada, Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde, deprem dayanımı zayıf betonarme çerçevelerde dış ve iç perde ilavesi ile yapılan güçlendirme deneyleri özetlenmiş ve sonuçlar karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.

37.  Kaltakcı M.Y., Arslan M.H., Yılmaz Ü.S. “Improving Seismic Behavior of RC Frames Using External RC Shear Wall” , Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering (COMPDYN 2007), ECCOMAS Thematic Conference, Proceedings CD, Pages: (385) 1-10, 13-16 June 2007, Rethymno, Crete, Greece.

Bu çalışmada, 1/3 geometrik ölçekli, 2 katlı ve iki açıklıklı, 2 adet betonarme çerçeve dış perde duvar ile güçlendirilmiş ve depremi benzeştiren tersinir tekrarlanır yatay yük altında denenmiş, sonuçlar dayanım ve rijitlik açısından değerlendirilmiştir.

 

                     Sözlü sunulmuş ve özeti yayınlanmış bildiriler

 

38.  Kamanlı M., Kaltakcı M.Y., Döndüren M.S., Çöğürcü M.T.An Artificial Neural Network Approach to Forecast the Flexural Behaviour of Concrete and Lightweight Concrete Beams, International Conference Applied Statistics 2010, Proceedings (Abstracts), Pages: 26, 19-22 September 2010, Ribno (Bled), Slovenia.

Bu çalışmada, 1/1 ölçekli 8 adet hafif ve nornal betonarme kirişlerin eğilme altındaki davranışı deneysel olarak incelenmiş ve sonuçlar ANN yaklaşımı ile irdelenmiştir.

39.  Kaltakcı M.Y., Arslan M.H., Yılmaz Ü.S. “Strengthening of RC Frames with External RC Shear wall”, 11th International Conference and Exhibition Innovation in Extending the Life of Bridges, Concrete + Composites, Buildings, Masonry + Civil Structures, Proceedings (Abstracts), Pages: 165-166, 13th-15th June 2006, Assembly Rooms, George Street, Edinburgh, Scotland.

Bu çalışmada, 8 adet 2 katlı 2 açıklıklı 1/3 ölçekli Türkiye’de sıkça görülen hatalara sahip betonarme çerçevenin tersinir-tekrarlanır yük etkisinde denenmiştir. Bu çerçevelerin dış perde duvar uygulaması ile güçlendirimesi detaylı olarak incelenmiştir.

40.  Kaltakcı M.Y., Arslan M.H., Yılmaz Ü.S., Arslan H.D. “An Enviromental And Architectural Approach For Using External Strengthening Method On RC Buildings In Turkey”, ESS International Conference on Environment: Survival and Sustainabilty, Proceedings (Abstracts), Pages: 664, 19-24 February 2007, Nicosia, Northern Cyprus.

Bu çalışmada, dış perde duvar ile yapılan güçlendirmenin mimari ve çevre yönünden irdelemesi yapılmıştır. 

7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
SıraTarihiİçerik
1 2000-01-01

1.     Kaltakcı M.Y. “Çözümlü Örneklerle Mukavemet”, 2000, (III. Baskı, X-406 sayfa, Ders notu) Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Yayın No:38, 2000, Konya (İlk Baskı Yılı:1996).

Mukavemet dersi müfredatına uygun olarak hazırlanan ve mühendislik öğrencileri ile teknik elemanlar için hazırlanmış, konuların anlaşılır bir biçimde özetlendiği ve çok sayıda örnek çözümü ile pekiştirildiği bir ders notudur.

2.     Umucalılar A., Kaltakcı M.Y. “Çözümlü Örneklerle Teknik Mekanik (Statik)”, 2000, (IV. Baskı, V-297 sayfa, Ders notu) Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Yayın No:23, Konya (İlk Baskı Yılı:1995).

Mühendislik ve özellikle İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri ve teknik elemanlar için hazırlanmış, konuların anlaşılır bir biçimde özetlendiği ve çok sayıda örnek çözümü ile pekiştirildiği bir ders notudur.

3.     Kaltakcı M.Y. “Betonarme Yapıların Güvenliği”, 2004 (Seminer notu), TMMOB-İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi, “Yapı Güvenliği ve Güçlendirme Metotları Semineri”, 10 Mart 2004, Bera Oteli, Konya.

4.     Kaltakcı M.Y. “Betonarme Yapıların Güvenliği için Betonun Önemi”, 2004 (Seminer notu), “Beton Bileşenleri, Kaliteli Beton ve Temel Unsurlar Semineri”, 28.05.2004, Hilton Hotel, Konya.

5.     Kaltakcı M.Y. “Betonarme Yapıların Güvenliği Üzerine Bir İrdeleme”, 2004 (Seminer notu), “Nevşehir Paneli”, Erciyes Üniversitesi ve Nevşehir Belediyesi, 17.07.2004, Ticaret Odası, Nevşehir.

6.     Kaltakcı M.Y. “Betonarmede Emniyet”, 2005 (Seminer notu), “İnşaat Mühendisliğinde Yenilikler Semineri”, Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, 7-8 Nisan 2005, Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu, Kayseri.

7.     Kaltakcı M.Y. “Betonarme Yapılarda Güvenlik ve Betonun Önemi” , (Seminer notu), Konya Çimento A.Ş. ve Kadınhanı Meslek Yüksekokulu, 25 Mayıs 2006, Kadınhanı, Konya.

8.     Kaltakcı M.Y. “Betonarme Yapılarda Güvenlik ”, (Kurs notu), TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi, 2011 İlkbahar-Yaz Dönemi Meslekiçi Eğitim Kursu, 28-30 Ocak 2011, Konya.

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1 2000-01-01

1.     Çevik A.E., Kaltakcı M. Y. “Türk Musiki Geleneğinde Kadın ve Kadın Bestekarlar”, Selçuk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı: 29-Bahar, Sayfa: 609-638, ISSN 1300-5766, 2011.

Bu çalışmada, Türk musiki geleneğinde kadının yeri, musiki kimliği yazılı ve görsel belgeleri dayalı olarak incelenmiş; Türk Musikisi’nde ve özellikle Osmanlı Toplumu’nda ve Saray çevresindeki kadın bestekar ve icracıların musiki kişiliği ele alınmıştır.

2.     Yılmaz Ü.S., Arslan M.H., Kaltakcı M. Y. “Betonarme Dış Perde Duvarla Güçlendirilmiş Çerçevelerin Dayanım Parametrelerinin Deneysel ve Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi”, Tübav Bilim Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 1, Sayfa: 11-22, 2010.

Bu çalışmada, mevcut binanın kullanımını aksatmayacak ve ilave işleri en aza indirecek şekilde, binanın dışından yapılan dış perde duvar uygulaması ile güçlendirilmiş betonarme çerçevelerin dayanımına ilişkin deneysel olarak ulaşılan bazı parametreler, literatürde perdeli çerçeveler için sıklıkla verilen analitik yöntemlerle karşılaştırılarak irdelenmiştir.

3.     Kaltakcı M. Y. “Dünden Bugüne Mûsikîmiz ve Konya”, İpek Yolu Konya Ticaret Odası Dergisi Konya Kitabı XI, Özel Sayı (Cumhuriyetimizin 86. Yıl Dönümüne Armağan), Sayfa: 205-213, Aralık 2008, Konya.

Makalede, Mûsikîmiz bütünüyle ele alınarak, kısaca tarihî gelişimi ve eğitiminden bahsedilmiş; özelde ise, Klâsik Türk Mûsikîsi tarihi, Ülkemizdeki ve Konya’daki gelişimi ve yapılan çalışmalarla Konya Mûsikî Derneği‘nin faâliyetleri anlatılmıştır.

4.     Kaltakcı M.Y., Yavuz, G. Beton Basınç Dayanımları Farklı ve Donatı Detayları Yetersiz Betonarme Çerçevelerin Tersinir-Tekrarlanır Yatay Yükler Altındaki Davranışının İncelenmesi“, Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 2, Sayfa: 199-210, Aralık 2008.

Bu çalışmada, beton basınç dayanımları farklı ve donatı detayları yetersiz betonarme çerçevelerin tersinir-tekrarlanır yatay yükler altındaki davranışı deneysel olarak incelenmiş ve sonuçlar irdelenmiştir.

5.     Akın S.K., Kara N., Kaltakcı M.Y. Betonarme Çerçevelerde Kısmi Kuşaklamanın Etkinliği Üzerine Deneysel Bir Çalışma, Selçuk Üniversitesi ISSN 1302/6178 Journal of Technical-Online Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Volume: 7, Number: 2-2008, Sayfa: 130-155, (Teknik-Online Dergi, Cilt 7, Sayı:2-2008).

Bu çalışmada, yalnızca çekme kuvveti alan çelik çubuklar şeklinde oluşturulmuş kuşaklamanın etkinliği, 1/5 ölçekle modellenmiş, 3 katlı, 3 açıklıklı 4 adet deprem dayanımı zayıf betonarme çerçeve numunesi tersinir-tekrarlanır yatay yükler altında test edilerek incelenmiş ve sonuçlar değerlendirilmiştir.

6.     Kaltakcı M.Y., Köken A., Yılmaz Ü.S. “Eksenel Yük Altındaki Çelik Lifli ve Lifsiz Etriyeli Betonarme Kolonların Davranışının Deneysel ve Analitik Olarak İncelenmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Fen ve Mühendislik Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 1, Sayfa: 65-85, 2006, İzmir.

Bu çalışmada, eksenel yük etkisinde çelik lif takviyeli ve lifsiz etriyeli betonarme kolonlarla ilgili yapılan deneylerden elde edilen sonuçlarla analitik olarak elde edilen sonuçlar sunulmuştur. Analitik çalışmada, Saatçioğlu ve Ravzi, Sheikh ve Üzümeri ile Geliştirilmiş Kent ve Park Modelleri kullanılmıştır.

7.     Kaltakcı M.Y., Köken A., Korkmaz H.H., Kamanlı, M. “Dolgu Duvarlı Çelik Çerçevelerin Tersinir-Tekrarlanır Yükleme Altındaki Davranışı Üzerine Deneysel Bir Çalışma”, Selçuk Üniversitesi Müh. Mim. Fakültesi Dergisi, Cilt: 21, Sayı: 1-2, Sayfa: 33-48, 2006, Konya.

Bu çalışmada, değişik dolgu duvar özelliğine sahip, dokuz adet çelik çerçeve sisteminin tersinir-tekrarlanır yatay yükleme altındaki davranışı deneysel olarak incelenmiştir. Çelik çerçeve sistemleri tek gözlü olup, çerçeve açıklığı/yüksekliği oranı (l/h) 1, ½ ve 2 olarak; dolgu özellikleri ise boş, tuğla duvar dolgulu ve tuğla duvar+sıva dolgulu seçilmiştir. Deneyler sonucunda, dolgulu çerçevelerin göçme şekilleri, dayanım zarfı, rijitlik azalımı ve enerji tüketme özellikleri elde edilmiş ve sonuçlar karşılaştırılarak yorumlanmıştır.

8.     Akın S.K., Kara N., Kaltakcı M.Y. “Betonarme Çerçevelerde Etriye Düzeninin Yatay Yük Taşıma Kapasitesine Etkileri Üzerine Deneysel Bir Çalışma”, Selçuk Üniversitesi Müh. Mim. Fakültesi Dergisi, Cilt: 21, Sayı: 1-2, Sayfa: 83-108, Temmuz 2006, Konya.

Bu çalışmada, TDY 1998 ‘e göre etriyeleri 135o kancalı olarak imal edilen, birleşim bölgelerinde sıklaştırılan ve kolon kiriş birleşim bölgesinde devam ettirilen, yönetmelik hükümlerindeki asgari beton kalitesine sahip 3 katlı 3 açıklıklı betonarme çerçevenin deprem etkisini benzeştiren tersinir-tekrarlanır yatay yükler altındaki davranışı ile etriyeleri 90o kancalı olarak imal edilen, birleşim bölgelerinde etriye sıklaştırması yapılmamış, kolon kiriş birleşim bölgesinde etriyesi bulunmayan ve mevcut binaları temsil etmesi açısından düşük kaliteli betona sahip 3 katlı 3 açıklıklı betonarme çerçevenin deprem etkisini benzeştiren tersinir-tekrarlanır yatay yükler altındaki davranışı incelenmiş ve sonuçlar karşılaştırılmıştır.

9.     Kaltakcı M.Y., Yavuz G. “Sismik Detayları Yetersiz Betonarme Çerçevelerin Tersinir-Tekrarlanır Yatay Yük Etkisindeki Davranışının Deneysel ve Teorik Olarak İncelenmesi”, Selçuk Üniversitesi Müh. Mim. Fakültesi Dergisi, Cilt: 21, Sayı: 2, Sayfa: 109-117, Temmuz 2006, Konya.

Bu çalışmada, yetersiz sismik detaylara sahip binaları temsil etmek üzere, 2 katlı ve 2 açıklıklı 1/3 ölçekli, kolonları minimum düzeyde eksenel yüklü bir adet betonarme çerçevenin, depremi benzeştiren tersinir-tekrarlanır yatay yük etkisi altında denenmesinden elde edilen dayanım zarfı grafiği ve yatay yük taşıma kapasitesi, SAP2000 programından bulunanlarla karşılaştırılmıştır.

10.  Kaltakcı M.Y., Yavuz G. “Yapı Elemanlarının Analizinde Şerit-Levha ve Kafes Sistem Benzeşimi Modeli”, Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, Sayı: 1, Sayfa: 139-150, 2004, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Bu çalışmada, doğrusal sonlu elemanlar yöntemi ile kafes sistem benzeşimi (strut-and-tie) yöntemi arasında yer alan şerit-levha yöntemi ağırlıklı olarak, kafes sistem benzeşimi yöntemi özet olarak tanıtılmış ve karşılaştırmalar yapılmıştır.

11.  Kaltakcı M.Y., Yılmaz Ü.S. “Eksenel Yük Etkisindeki Çelik Lif Takviyeli Etriyeli Betonarme Kolonların Davranışı”, Selçuk Üniversitesi Müh. Mim. Fakültesi Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 1, Sayfa: 55-64, Ağustos 2003, Konya.

Makalede, eksenel yük etkisinde çelik lif takviyeli etriyeli betonarme kolonlarla ilgili yapılan deneylerden elde edilen sonuçlar sunulmuştur.

12.  Kaltakcı M.Y., Korkmaz H.H., Kamanlı M. “Kısmi Dolgu Duvarlı Çelik Çerçevelerin Tersinir Tekrarlanır Yükler Altındaki Davranışının Deneysel Olarak İncelenmesi”, Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 1-2, Sayfa: 75-93, 2003, Niğde.

Makalede, kısmi dolgu duvarlı çelik çerçevelerin tersinir tekrarlanır yükler altındaki davranışı deneysel olarak incelenmiş ve elde edilen bazı sonuçlar irdelenip değerlendirilmiştir.

13.  Kaltakcı M.Y. “Hasar Görmüş Betonarme Kirişlerin Epoksi ile Çelik Levha Yapıştırılarak Onarılması”, Selçuk Üniversitesi Müh. Mim. Fakültesi Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 2, Sayfa: 19-33, Aralık 2002, Konya.

Makalede, hasar görmüş sabit ve değişken kesitli normal ve hafif betonarme kirişlerin çekme bölgesine epoksi ile çelik levha yapıştırılarak onarılmasıyla ilgili olarak yapılan çalışmanın sonuçları sunulmuştur.

14.  Kaltakcı M.Y., Korkmaz H.H., Korkmaz, Z. “Betonarme Kolonların Davranışına Etken Olan Tasarım Değişkenleri Üzerine Analitik Bir İnceleme”, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Fen ve Mühendislik Dergisi, Cilt:3, Sayı:3, Sayfa: 11-32, Ekim 2001, İzmir.

Makalede, betonarme kolonların moment-eğrilik ilişkilerine etken olan tasarım değişkenleri üzerine analitik bir inceleme amaçlanmış ve bunu gerçekleştirmek üzere bir bilgisayar programı geliştirilmiştir.

15.  Kaltakcı M.Y., Yavuz, G. “Betonarme Elemanların Strut-and-Tie Modellemesiyle Analizi ve Yüksek Kiriş Örneği”, Selçuk Üniversitesi Müh. Mim. Fakültesi Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 1, Sayfa: 48-68, Temmuz 2001, Konya.

Makalede, kafes kiriş modellemesinin genelleştirilmiş bir şekli olan strut-and-tie modeli tanıtılmış ve modelin yüksek kirişlere uygulaması gerçekleştirilmiştir.

16.  Kaltakcı M.Y., Korkmaz H.H., Korkmaz Z. “Basit Eğilme Etkisindeki Betonarme Elemanların Moment-Eğrilik ve Tasarım Değişkenleri Üzerine Analitik bir İnceleme”, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 1, Sayfa: 71-80, 2001, Denizli.

Makalede, basit eğilme etkisindeki betonarme elemanların tasarım değişkenlerinin analitik olarak incelenmesi amaçlanmış ve bu amaçla bir bilgisayar programı gerçekleştirilmiştir.

17.  Karaduman A., Polat Z., Kaltakcı M.Y. “Dolgu duvarlı Çelik Çerçevelerin Analitik ve Deneysel Gerilme Analizi”, Selçuk Üniversitesi Müh. Mim. Fakültesi Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 2, Sayfa: 9-20, Aralık 2000, Konya.

Makalede, dolgu duvarlı çelik çerçevelerin yatay yükler altındaki davranışı deneysel olarak incelenmiş; dolguda meydana gelen gerilme ve şekil değiştirme durumu ile ilgili teorik ve deneysel sonuçlar karşılaştırılmıştır.

18.  Kaltakcı M.Y., Korkmaz H.H. “Sınır Elemanlar-Fiktif Gerilmeler-Metodunda Yüksek Dereceden Elemanların Kullanılması”, Selçuk Üniversitesi Müh. Mim. Fakültesi Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 2, Sayfa: 21-34, Aralık 2000, Konya.

Makalede, sınır elemanları metodunun kullanılabilirlik ve hassasiyeti incelenmiş, geliştirilen lineer ve kuadratik eleman formülasyonlarının hassasiyetini ve doğruluğunu incelemek amacıyla da FORTRAN dilinde üç adet bilgisayar programı geliştirilmiştir. Bu programlar ile üç adet problem çözülmüş ve elde edilen sonuçlarla SAP2000 programı kullanılarak yapılan sonlu eleman çözüm sonuçları karşılaştırılmıştır.

19.  Kaltakcı M.Y., Kamanlı M. “Değişken Kesitli Kirişlerin Davranışının Teorik ve Deneysel Olarak İncelenmesi”, Selçuk Üniversitesi Müh. Mim. Fakültesi Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 2, Sayfa: 20-42, Aralık 1999, Konya.

Makalede, normal ve hafif betondan imal edilmiş sabit ve değişken kesitli betonarme kirişlerin basit eğilme altındaki davranışı, yük-sehim ve moment eğrilik ilişkileri, çatlama durumu ve enerji yutma kapasitelerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen deneylerden elde edilen sonuçlarla, teorik hesaplamalar sonucu elde edilen değerlerin karşılaştırması yapılmıştır.

20.  Kaltakcı M.Y., Yavuz G. “Betonarme Yapı Elemanlarının Kafes Sistem/Strut-and-Tie Modeli İle Analizi ve Modelin Betonarme Kısa Konsollara Uygulanması”, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Fen ve Mühendislik Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 3, Sayfa: 59-80, Ekim 1999, İzmir.

Makalede, betonarme yapı elemanlarının çözümünde kullanılan ve kuvvetlerin yapı içinde izlediği yolu dikkate alan bir yöntem olan strut-and-tie modeli geniş olarak açıklanmış ve yöntemin betonarme kısa konsollara uygulaması yapılarak, sonuçlar TS500’den elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır.

21.  Köken A., Kaltakcı M.Y. “An Experimental and Analytical Investigation on Axially Loaded Reinforced Concrete Column Behaviour”, Selçuk Üniversitesi Müh. Mim. Fakültesi Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 2, Sayfa: 10-17, Aralık 1998, Konya.

Makalede, eksenel yük altındaki betonarme kolonlarının davranışı, malzeme modellemesi ile geliştirilen bir bilgisayar programı yardımıyla analitik olarak ve dört adet değişik enine donatı oranına sahip kolonun eksenel yüke tabi tutulmasıyla elde edilen deneysel sonuçlar karşılaştırılarak incelenmiştir.

22.  Kaltakcı M.Y. “İki Eksenli Yükleme veya Kesme Etkisindeki Daire Delikli Ortotropik Kompozit Levhalarda Gerilme Yığılmaları”, Selçuk Üniversitesi Müh. Mim. Fakültesi Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 1, Sayfa: 1-10, Ağustos 1995, Konya.

Makalede, daire delikli ortotropik kompozit levhalarda, daire delik kenarındaki gerilme dağılımının incelendiği makalede, değişik iki eksenli yükleme kombinasyonları için ortotropik ve izotropik levhalar için sayısal sonuçlar elde edilmiştir.

23.  Kaltakcı M.Y. “Yatay Yük Etkisindeki Betonarme Çerçevelerde Kat Deplasmanı ve Kesme Kuvveti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Deprem Araştırma Bülteni, Yıl: 17, Sayı: 68, Sayfa: 5-14, 1990, (yayın yılı 1996), Ankara.

Bu makalede, düğüm noktalarından yatay yük etki eden betonarme çerçevelerdeki kolon kesme kuvvetlerinin yaklaşık olarak belirlenebilmesi için, çerçevenin yatay kat deplasmanı, kat kesme kuvveti ve kolon kesme kuvveti arasındaki ilişkiler istatistiksel olarak incelenmiş ve doğrusal bir ilişki tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar diğer bazı yaklaşık yöntemlerle karşılaştırılmış ve daha doğru olduğu görülmüştür.

7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
SıraTarihiİçerik
1 2000-01-01

Sözlü sunulmuş ve tam metin yayınlanmış bildiriler

 

1.     Kamanlı M., Balık F.S., Korkmaz H.H., Kaltakcı M.Y., Bahadır F., Ünal A.  “Betonarme Dolgu Duvarla Güçlendirilmiş Betonarme Çerçevelerin davranışına Pencere Boşluklarının Etkisi”, 4. Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları Toplantısı, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 46-48, 3-4 Mayıs 2013, Karadeniz Teknik üniversitesi, Trabzon.

Bildiride, betonarme dolgu duvarla güçlendirilmiş betonarme çerçevelerin davranışına pencere boşluklarının etkisi üzerine yapılan deneysel çalışmalar ve sonuçları verilmiştir.

2.     Kamanlı M., Kaltakcı M.Y., Ezer İ., Korkmaz H.H. “Kirişsiz Döşemelerde Farklı Zımbalama Donatılarının Deneysel Olarak İncelenmesi”, III. Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları Toplantısı, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 74-75, 14-15 Mayıs 2011, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.

Bildiride, kirişsiz döşemelerde farklı zımbalama donatılarının etkisi deneysel olarak incelenmiş ve yapılan deneysel çalışmanın sonuçları hakkında bilgi sunulmuştur.

3.     Korkmaz H.H., Kaltakcı M.Y., Kamanlı M. “Sünek Olmayan Betonarme Çerçevelerin Hasır Çelik ve Sıva Uygulaması ile Güçlendirilmesi”, III. Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları Toplantısı, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 58-59, 14-15 Mayıs 2011, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.

Bildiride, sünek olmayan betonarme çerçevelerin hasır çelik ve sıva uygulaması ile güçlendirilmesi ilişkin olarak yapılan deneysel çalışmanın sonuçları hakkında bilgi sunulmuştur.

4.     Bahadır F., Kaltakcı M.Y., Kamanlı M., Korkmaz H.H. “Düzlem Dışı Perde Duvarla Güçlendirilmiş Deprem Davranışı Yetersiz Betonarme Çerçevelerin  Davranışına Pencere Boşluklarının Etkisi”, III. Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları Toplantısı, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 56-57, 14-15 Mayıs 2011, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.

Bildiride, düzlem dışı perde duvarla güçlendirilmiş deprem davranışı yetersiz betonarme çerçevelerin davranışına pencere boşluklarının etkisinin incelenmesine ilişkin olarak tasarlanan deneysel çalışma hakkında bilgi sunulmuştur.

5.     Bahadır F., Balık F.S., Kaltakcı M.Y., Kamanlı M., Korkmaz H.H. “Sünek Olmayan B/A Çerçevelerin B/A Dolgu Duvarlar, Çelik Levha ve Çelik Çaprazlarala Güçlendirilmesi”, III. Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları Toplantısı, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 38-39, 14-15 Mayıs 2011, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.

Bildiride, betonarme çerçevelerin betonarme dolgu duvarlar, çelik levha ve çelik çaprazlarla güçlendirimesine ilişkin olarak tasarlanan deneysel çalışma hakkında bilgi sunulmuştur.

6.     Akın S.K., Kara N., Kaltakcı M.Y., “Çekmeye Çalışan Kuşaklamaların Etkinliğinin Araştırılması”, III. Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları Toplantısı, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 36-37, 14-15 Mayıs 2011, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.

Bildiride, betonarme çerçevelerin depreme karşı davranışının iyileştirilmesine yönelik olarak kullanılan çelik çubularla ilgili olarak yapılan deneysel çalışmanın sonuçları sunulmuştur.

7.     Kaltakcı M.Y., Ünal A., Korkmaz H.H. “TDY 2007’ye Göre Tasarlanmamış Betonarme Çerçevelerin Düzlem Dışı Perde Duvarla Güçlendirilmesi”, III. Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları Toplantısı, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 34-35, 14-15 Mayıs 2011, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.

Bildiride, TDY 2007’ye göre tasarlanmış betonarme çerçevelerin düzlem dışı perde duvarla güçlendirilmesine ilişkin olarak tasarlanan deneysel çalışma hakkında bilgi sunulmuştur.

8.     Kaltakcı M.Y., Kamanlı M., Döndüren M.S., Çöğürcü M.T., Altın M. “Bazı Yığma Duvar Örgü Çeşitlerinin Yatay Yükler Altında Dayanım Özellikleri ve Karşılaştırılması”, III. Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları Toplantısı, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 14-15, 14-15 Mayıs 2011, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.

Bildiride, bazı yığma duvar örgü çeşitlerinin yatay yükler altında denenmesinden elde edilen dayanım özellikleri ile ilgili sonuçlar karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.

9.     Kaltakcı M.Y., Yavuz G. “Temel Ankrajları Farklı Kısmi Betonarme Perde Duvar İlavesiyle Güçlendirilmiş Betonarme Çerçevelerin Deprem Davranışı”, Çukurova Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 30. Yıl Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 404-409, 16-17 Ekim 2008, Adana.

Bu çalışmada, çok açıklıklı ve çok katlı, deprem detayları TDY2007’ye göre yetersiz betonarme çerçeveler ile bu tür zayıf betonarme çerçevelerin temel ankrajları farklı olan kısmi betonarme perde duvar ilavesi ile güçlendirilmesi sonucunda elde edilen yeni sistemin depremi benzeştiren tersinir-tekrarlanır yatay yük etkisi altında göstereceği davranışı araştırılmıştır. Elde edilen deneysel sonuçlar değerlendirilmiş, teorik çalışmadan elde edilen sonuçlarla karşılaştırılarak davranış özellikleri sunulmuştur.

10.  Yılmaz Ü.S., Kaltakcı M.Y. “Beton Kalitesinin Karot Alma Yöntemi ile Belirlenmesinde dikkat Edilecek Hususlar ve Bazı Uygulama Örnekleri”, Çukurova Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 30. Yıl Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 410-415, 16-17 Ekim 2008, Adana.

Bu çalışmada, karot alma yönteminde dikkat edilmesi gereken hususlar belirtilerek; standartlarımızdaki birtakım hükümlere değinilmiş ve bazı örnekler ile standartlarımıza göre değerlendirme uygulamaları yapılmıştır.

11.  Kaltakcı M.Y., Korkmaz H.H., Köken A., Arslan M.H. “Kısmi Dolgu Duvarlı Çelik Çerçevelerin Tersinir Tekrarlanır Yatay Yükler Altındaki Davranışının Deneysel ve Analitik Olarak İncelenmesi”, 2. Çelik Yapılar Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 1-16, 10-11 Mayıs 2007, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi, Anemon Otel, Eskişehir.

Kısmi dolgu duvarlı ve 1 / 3 ölçeğinde üretilmiş çeşitli yükseklik / açıklık oranında tuğla dolgulu çelik çerçevelerin yatay yük altında deneysel olarak test edilmesi sonucu elde edilen deneysel yük-deplasman eğrileri ile ANSYS programı ile elde edilen veriler karşılaştırılmıştır.

12.  Kaltakcı M.Y., Köken A., Arslan M.H., Korkmaz H.H. “Dolgu Duvarlı Çelik Çerçevelerin Yatay Yükler Altındaki Davranışının Deneysel Ve Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İncelenmesi”, 2. Çelik Yapılar Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 305-317, 10-11 Mayıs 2007, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi, Anemon Otel, Eskişehir.

Çeşitli yükseklik / açıklık oranında tuğla dolgulu çelik çerçevelerin yatay yük altında deneysel olarak test edilmesi sonucu elde edilen deneysel yük-deplasman eğrileri ile makro yöntemle sonlu elemanlar ile modellenmiş bu sistemin statik-itme analizi sonuçları karşılaştırılmıştır.

13.  Kaltakcı M.Y., Arslan M.H., Yılmaz Ü.S. “Dış Perde Duvar ile Güçlendirilmiş Yatay Yük Kapasitesi Düşük Olan Betonarme Çerçevelerin Davranışının İncelenmesi”, Yapısal Onarım ve Güçlendirme Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 375-383, 7-8 Aralık 2006, Denizli.

Bu çalışmada; iki katlı, iki açıklıklı olarak, 1/3 geometrik ölçekle modellenen ve ülkemizdeki binalarda sıkça rastlanan tasarım ve yapım kusurlarını içerecek şekilde üretilmiş, deprem davranışı zayıf toplam 8 adet özdeş betonarme çerçevenin 4 adedi boş, 4 adedi ise betonarme dış perde duvar ile güçlendirilerek, deprem yüklerini benzeştiren tersinir-tekrarlanır yatay yük altında denenmiştir. Deney numunelerinin kolonlarına uygulanan normal kuvvet seviyeleri, kolonlarda çekme ve basınç kırılması oluşturacak şekilde iki kısma ayrılmıştır. Yapılan deneyler sonucunda numunelerin davranış özellikleri belirlenmiş, yatay yük taşıma kapasiteleri ve dış perde duvarın etkinliği karşılaştırmalı olarak irdelenmiştir.

14.  Kaltakcı M.Y., Yavuz G. “Kısmi Betonarme Perde Duvar ile Güçlendirilmiş Sismik Detayları Yetersiz Betonarme Çerçevelerin Tersinir-Tekrarlanır Yatay Yük Etkisindeki Davranışı”, Yapısal Onarım ve Güçlendirme Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 368-374, 7-8 Aralık 2006, Denizli.

Bu çalışmada, deprem davranışı zayıf, 3 adet 2 katlı ve 2 açıklıklı, 1/3 ölçekli betonarme çerçeve üretilmiş, daha sonra orta kolonun iki yanına yapılan temel ankrajları ve boyutları farklı kısmi betonarme perde duvar ilavesiyle güçlendirme yapılmıştır. Boş çerçeve numunesi ve güçlendirilmiş çerçeveler, depremi benzeştiren tersinir-tekrarlanır yatay yükleme etkisi altında denenmiştir. Deneylerden elde edilen sonuçlar ile güçlendirilmiş ve güçlendirilmemiş çerçevelerdeki davranış farklılığı karşılaştırılarak değerlendirilmiştir.

15.   Kaltakcı M.Y., Yavuz, G. “Deprem Davranışı Zayıf Olan Betonarme Çerçevelerin Kısmi Perde Duvar Uygulaması ile Güçlendirilmesi”, Yapıların Dış Perde Duvar Uygulaması ile Güçlendirilmesi Çalıştayı, 1-2 Haziran 2006, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

Bu çalışmada, deprem davranışı zayıf, 6 adet 2 katlı ve 2 açıklıklı, 1/3 ölçekli, kolonları yaklaşık 0.10Acfc büyüklüğünde eksenel yükle yüklenmiş betonarme çerçeve üretilmiş, daha sonra orta kolonun iki yanına yapılan kısmi betonarme perde duvar ilavesiyle güçlendirme (toplam perde boyutu: 600 ve 900 mm) uygulanmıştır. Boş çerçeve numunesi ve güçlendirilmiş çerçeveler, depremi benzeştiren tersinir-tekrarlanır yatay yükleme etkisi altında denenmiş ve elde edilen deneysel sonuçlar değerlendirilmiştir.

16.  Kaltakcı M.Y., Arslan M.H., Yılmaz Ü.S. “Deprem Dayanımı Zayıf olan Betonarme Çerçevelerin Dış Perde Duvarı ile Güçlendirilmesi”, Yapıların Dış Perde Duvar Uygulaması ile Güçlendirilmesi Çalıştayı, 1-2 Haziran 2006, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

Bu çalışmada, iki katlı iki açıklıklı olarak 1/3 geometrik ölçekte modellenen ve benzeri sık rastlanan yapım kusurlarını içeren toplam 8 adet çerçeve üretilmiş, dört adedi boş, dördü perdeli olarak denenmiştir. Deneyler sonucunda numunelerin yatay yük taşıma kapasiteleri karşılaştırılmıştır.

17.  Kaltakcı M.Y., Büyükyıldız M., Yılmaz Ü.S. “Etik Kavramı ve Mühendislikteki Önemi”, II. Ulusal Mühendislik Kongresi, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 211-219, 11-13 Mayıs 2006, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Zonguldak.

Bu çalışmada, etik kavramı üzerinde durulmuş ve mühendislikteki önemi vurgulanmıştır.

18.  Kamanlı M., Kaltakcı M.Y., Onüçyıldız M. “Etik ve Mühendislik”, II. Ulusal Mühendislik Kongresi, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 221-228, 11-13 Mayıs 2006, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Zonguldak.

Bu çalışmada, etik ve mühendisliktele ilişkisi üzerinde durulmuştur.

19.   Kaltakcı M.Y., Korkmaz H.H., Köken A. Tam ve Kısmi Dolgu Duvarlı Çelik Çerçevelerin Tersinir Tekrarlanır Yükler Altındaki Mekanik Davranışının Deneysel Olarak İncelenmesi, XIV. Ulusal Mekanik Kongresi, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 501-510, 12-16 Eylül 2005, Hatay.

Bu çalışmada, değişik dolgu özelliklerinde(tuğla duvar dolgulu, tuğla duvar+sıva dolgulu, gazbeton dolulu ve boş) tek katlı tek açıklıklı çelik çerçeve sistemleri deprem yükünü benzeştiren yatay tersinir-tekrarlanır yük altında test edilmiştir. Dolgu duvar yükseklik oranı olarak 4/4, 3/4, 2/4 oranları benimsenmiştir.

20.  Kaltakcı M.Y., Köken A., Kamanlı M., Arslan M.H. “Dolgu Duvarlı Çelik Çerçeve Sistemlerinin Tersinir-Tekrarlanır Yatay Yükler Altındaki Mekanik Davranışının Lineer Olmayan Hesabı”, XIV. Ulusal Mekanik Kongresi, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 511-520, 12-16 Eylül 2005, Hatay.

Bu çalışmada, 9 adet tek katlı tek açıklıklı tuğla dolgu duvarlı çelik çerçeve test edilmiş ve bu çerçevelerin SAP2000 programında modellemesi yapılmış, elde edilen sonuçlar deneysel sonuçlarla karşılaştırılmıştır.

21.  Kaltakcı M.Y., Köken A., Kamanlı M., Arslan M.H. “Çok Katlı ve Çok Açıklıklı Dolgu Duvarlı Çelik Çerçevelerin Tersinir-Tekrarlanır Yatay Yükler Altındaki Davranışının Lineer Olmayan Hesabı”, Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 121-129, 22-24 Eylül 2005, Antalya.

Bu çalışmada, 8 adet iki katlı tek açıklıklı ve 3 adet iki açıklıklı tek katlı tuğla dolgu duvarlı çelik çerçeve test edilmiş ve bu çerçevelerin SAP2000 programında modellemesi yapılmış, elde edilen sonuçlar deneysel sonuçlarla karşılaştırılmıştır.

22.  Açıkel H., Kaltakcı M.Y., Sönmez, A. “Uzay Kafes Sistemlerindeki Basınç Çubuklarının Güçlendirilmesi Üzerine Deneysel Bir Çalışma”, Çelik Yapılar Sempozyumu, 21-22 Nisan 2005, O.D.T.Ü. Kongre ve Kültür Merkezi, Ankara.

Bildiride, uzay kafes sistemlerdeki basınca çalışan çubukların yük kapasitelerinin artırılarak güçlendirilmesi için 28 adet çelik boru çubuğun 6 değişik şekilde takviye edilmesi ve eksenel basınç deneyine tabi tutulmasından elde edilen sonuçlar sunulmuştur.

23.  Kaltakcı M.Y., Arslan M.H. “İnşaat Mühendisliği Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yöntemi”, I. Ulusal Mühendislik Kongresi, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 61-67, 20-21 Mayıs 2004, Eski Foça, İzmir.

Bu çalışmada, öğretici merkezli öğrenme yerine öğrenci merkezli modelin araştırılması yapılmıştır.

24.  Kaltakcı M.Y., Köken A., Korkmaz H.H. “Deprem Etkisindeki Dolgu Duvarlı Çelik Çerçevelerin Davranışı Üzerine Deneysel ve Analitik Bir Çalışma”, XIII. Ulusal Mekanik Kongresi, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 477-487, 8-12 Eylül 2003, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.

Bildiride, dolgu duvarlı çelik çerçeve sistemleri deprem etkisini benzeştiren tersinir tekrarlanır yatay yük etkisi altında denenmiştir. Denenen numuneler için göçme yükü değerleri bulunmuştur. eşdeğer basınç çubuğu yöntemi kullanılarak numunelerin analitik çözümü gerçekleştirilmiş, deneysel ve analitik sonuçlar karşılaştırılmıştır.

25.  Kaltakcı M.Y., Korkmaz H.H., Köken A. “Dolgu Duvarlı Çerçevelerin Deprem Davranışına Bant Pencerenin Etkisi ve Modellenmesi”, XIII. Ulusal Mekanik Kongresi, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 489-498, 8-12 Eylül 2003, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.

Bildiride, dolgu duvarım yapının davranışına olan etkisini incelemek ve hesapta göz önüne almak için analitik bir çalışma gerçekleştirilmiş ve deneysel olarak desteklenmiştir.

26.  Kaltakcı M.Y., Köken A. “Dolgu Duvarlı Çelik Çerçevelerin Deprem Davranışı”, TÜBİTAK İnşaat ve Çevre Teknolojileri Araştırma Grubu Yapı Mekaniği Lab. Toplantısı II, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 5-9, 19-20 Haziran 2003, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Bildiride, yapısal çözümlemede çoğunlukla dikkate alınmayan dolgu duvarlarının çerçeve sistemine olan etkisini araştırmak için değişik geometrik ve yapısal özellikteki çok katlı çok açıklıklı dolgu duvarlı çelik çerçeve sistemlerinin tersinir tekrarlanır yük altındaki davranışını belirlemek için yapılan deneylerden elde edilen sonuçlar bilgi verilmiştir.

27.  Kaltakcı M.Y., Yavuz G. “Kısmi Betonarme Perde Duvar ile Güçlendirilmiş Sünek Olmayan Betonarme Çerçevelerin Deprem Davranışı”, TÜBİTAK İnşaat ve Çevre Teknolojileri Araştırma Grubu Yapı Mekaniği Lab. Toplantısı II, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 63-66, 19-20 Haziran 2003, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Bildiride, yapım aşamasında sık olarak yapılan hatalara sahip olarak üretilmiş sünek olmayan betonarme çerçevelerin, kısmi betonarme perde duvar ile güçlendirilmesi sonucu oluşacak yeni sistemin deprem davranışını incelemek için yapılacak deneysel çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir.

28.  Kaltakcı M.Y., Korkmaz H.H. “Bant Pencereli Dolgu Duvarlı Çelik Çerçevelerin Tersinir Tekrarlanır Yükler Altındaki Davranışı”, TÜBİTAK İnşaat ve Çevre Teknolojileri Araştırma Grubu Yapı Mekaniği Lab. Toplantısı II, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 67-71, 19-20 Haziran 2003, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Bildiride, bant pencerenin ve bant şeklinde oluşturulan dolgu duvarlı çelik çerçevelerin davranışının, rüzgar, deprem gibi yanal yükleri benzeştiren tersinir tekrarlanır yükler altındaki davranışının incelenmesi için gerçekleştirilen deneylerden elde edilen sonuçlar hakkında bilgi verilmiştir.

29.  Kara N., Kaltakcı M.Y., Akın S.K. “Betonarme Çerçevelerin Deprem Güvenliğinin Çapraz Çubuklar Yardımıyla Artırılması”, TÜBİTAK İnşaat ve Çevre Teknolojileri Araştırma Grubu Yapı Mekaniği Lab. Toplantısı II, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 73-77, 19-20 Haziran 2003, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Bildiride, betonarme çerçevelerin çelik kuşaklar yardımıyla yatay yük etkisi altındaki davranışı ile ilgili gerçekleştirilecek deneyler hakkında bilgi verilmiştir.

30.  Kaltakcı M.Y., Köken A. “Dolgu Duvarlı Çelik Çerçevelerin Tersinir-Tekrarlanır Yükleme Altındaki Davranışı Üzerine Deneysel Bir Çalışma”, Beşinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 26-30 Mayıs 2003, İTÜ, İstanbul.

Bildiride, dolgu duvarlı çelik çerçevelerin tersinir tekrarlanır yatay yükleme etkisi altındaki davranışı ile ilgili gerçekleştirilen deneysel ve teorik araştırmaların sonuçları ile ilgili bilgi verilmiştir.

31.  Kaltakcı M.Y., Ecemiş S. “Hasar Görmüş Betonarme Kirişlerin Epoksi ile Çelik Levha Yapıştırılarak Güçlendirilmesi Üzerine Deneysel Bir İnceleme”, TÜBİTAK İnşaat ve Çevre Teknolojileri Araştırma Grubu Yapı Mekaniği Lab. Toplantısı, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 29-34, 5-6 Kasım 2001, TÜBİTAK, Ankara.

Bildiride, hasar görmüş sabit ve değişken kesitli normal ve hafif betonarme kirişlerin çekme bölgesine epoksi ile çelik levha yapıştırılarak güçlendirilmesi ile ilgili yapılan deneysel çalışma ve elde edilen sonuçlar hakkında bilgi verilmiştir.

32.  Kaltakcı M.Y., Yılmaz Ü.S. “Eksenel Yük Etkisindeki Çelik tel Fiber Takviyeli Etriyeli Betonarme Kolonların Davranışı”, TÜBİTAK İnşaat ve Çevre Teknolojileri Araştırma Grubu Yapı Mekaniği Laboratuvarları Toplantısı, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 35-38, 5-6 Kasım 2001, TÜBİTAK, Ankara.

Bildiride, eksenel yük etkisi altındaki çelik tel fiber takviyeli etriyeli kolonların davranışı deneysel olarak incelenmiş, donatı kalitesi, etriye sıklaştırılmasının yapılıp yapılmaması, değişik çelik tel fiber hacimlerinin temel parametreler olarak alındığı 18 adet normal agregalı C20 kalitesindeki betonarme kolonun denenmesinden elde edilen sonuçlar hakkında bilgi verilmiştir.

33.  Kaltakcı M.Y., Korkmaz H.H. “Bant Pencereli Dolgu Duvarlı Çelik Çerçevelerin Tersinir Tekrarlanır Yükler Altındaki” Davranışının İncelenmesi”, TÜBİTAK İnşaat ve Çevre Teknolojileri Araştırma Grubu Yapı Mekaniği Laboratuvarları Toplantısı, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 57-62, 5-6 Kasım 2001, TÜBİTAK, Ankara.

Bildiride, bant pencerenin ve bant şeklinde oluşturulan dolgu duvarlı çelik çerçevelerin davranışının, rüzgar, deprem gibi yanal yükleri benzeştiren tersinir tekrarlanır yükler altındaki davranışının incelenmesi için gerçekleştirilecek deneyler hakkında bilgi verilmiştir.

34.  Kaltakcı M.Y., Köken A. “Tuğla Dolgu Duvarlı Çelik Çerçevelerin Tersinir-Tekrarlanır Yükler Altındaki Davranışı”, TÜBİTAK İnşaat ve Çevre Teknolojileri Araştırma Grubu Yapı Mekaniği Laboratuvarları Toplantısı, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 71-78, 5-6 Kasım 2001, TÜBİTAK, Ankara.

Bildiride, yapısal çözümlemede çoğunlukla dikkate alınmayan dolgu duvarlarının çerçeve sistemine olan etkisini araştırmak için değişik geometrik ve yapısal özellikteki çok katlı çok açıklıklı dolgu duvarlı çelik çerçeve sistemlerinin tersinir tekrarlanır yük altındakini davranışının incelenmesi için gerçekleştirilen deneyler ve yapılan deneylerden elde edilen sonuçlar hakkında bilgi verilmiştir.

35.  Kaltakcı M.Y., Kamanlı M. “Değişken Kesitli Kirişlerin Davranışının Teorik ve Deneysel Olarak İncelenmesi”, TÜBİTAK İnşaat ve Çevre Teknolojileri Araştırma Grubu Yapı Mekaniği Laboratuvarları Toplantısı, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 145-151, 5-6 Kasım 2001, TÜBİTAK, Ankara.

Bildiride, normal ve hafif betondan imal edilmiş değişken kesitli betonarme kirişlerin basit eğilme etkisi altındaki davranışının incelenip elde edilen yük-sehim, moment-eğrilik ilişkileri, çatlama ve göçme durumu ile enerji yutma kapasitelerinin karşılaştırılması amacıyla yapılan deneyler hakkında bilgi verilmiştir.

36.  Kaltakcı M.Y., Yavuz G. “Betonarme Kısa Konsolların Davranışının Deneysel ve Kafes Kiriş/Strut-and-Tie Modellemesiyle Analizi”, TÜBİTAK İnşaat ve Çevre Teknolojileri Araştırma Grubu Yapı Mekaniği Laboratuvarları Toplantısı, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 153-157, 5-6 Kasım 2001, TÜBİTAK, Ankara.

Bildiride, betonarme kısa konsolların kesme etkisi altındaki davranışı hakkında yapılan deneysel çalışma ve elde edilen sonuçlar ile yükün kısa konsol içinde takip ettiği yolun dikkate alınmasıyla oluşturulan modele göre bulunan sonuçlar karşılaştırılıp, kısa konsol davranışı hakkında bilgi verilmiştir.

37.  Kaltakcı M.Y., Kamanlı M. “Sabit ve Değişken Kesitli Normal ve Hafif Betonarme Kirişlerin Sehimleri Üzerine Teorik ve Deneysel Bir İnceleme”, XII. Ulusal Mekanik Kongresi, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 551-561, 10-14 Eylül 2001, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Bildiride, normal ve hafif beton kullanılarak imal edilen sabit ve değişken kesitli betonarme kirişlerin basit eğilme etkisi altındaki yük-sehim ilişkileri, çatlama, akma ve göçme durumlarının teorik ve deneysel değerlerinin karşılaştırması yapılmıştır. Değişik atalet momentleri ile farklı hesap yöntemleri kullanılarak hesaplanan sehimler, deneysel verilerle kıyaslanmış ve sonuçlar irdelenmiştir.

38.  Kaltakcı M.Y., Kamanlı M. “Aletsel Şiddetler Açısından Dinar Depremi”, Batı Anadolu’nun Depremselliği Sempozyumu BAD SEM2000, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 353-364, Atatürk Kültür Merkezi, 24-27 Mayıs 2000, İzmir.

Bildiride, şiddet parametreleri mühendislik sismolojisi açısından belirlenmiş ve birbirleri arasındaki ilişki ele alınmıştır. Ortaya çıkan bu şiddetlere ait ampirik formüller Dinar depremine ait karakteristik değerlere uygulanarak elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir.

39.  Karaduman M., Kaltakcı M.Y., Umucalılar, A. “Kocaeli/Gölcük ve Bolu/Düzce Depremlerinin İnşaat Mühendisliği Açısından Değerlendirilmesi”, 3. GAP Mühendislik Kongresi, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 449-457, Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 24-26 Mayıs 2000, Şanlıurfa.

Bildiride, deprem bölgelerindeki yapısal hasarın inşaat mühendisliği açısından değerlendirmesi yapılmış ve depreme dayanıklı yapı üretimi konusunda bilinen ve ihmal edilmemesi gereken önlemlere 17 Ağustos 1999 Kocaeli/Gölcük ve 12 Kasım 1999 Bolu/Düzce depreminin olduğu yöredeki konutlarda ne derecede uyulduğu belirtilmiştir.

40.  Karaduman M., Kaltakcı M.Y., Umucalılar, A. “Çelik Yapıların Tasarım, Projelendirmesi ve Uygulamasında Temel İlkelerin ve Denetimin Önemi ve Bir Uygulama Örneği”, 3. GAP Mühendislik Kongresi, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 572-579, Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 24-26 Mayıs 2000, Şanlıurfa.

Bildiride, Konya Ticaret Odası tarafından Konya’daki fuar alanında yaptırılmakta olan ve yapım aşamasında göçen bir çelik yapı uygulamasında yapılan hatalar irdelenmiş, proje ve uygulama aşamalarında denetimin önemi bir kez daha vurgulanmıştır.

41.  Kaltakcı M.Y., Köken A. “Membran Durumunda Simetrik Yüklü Dairesel Dönel Kabukların İç Kuvvetlerinin Nümerik Metotla Elde Edilmesi İçin Bir Bilgisayar Programı”, 3. GAP Mühendislik Kongresi, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 555-563, Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 24-26 Mayıs 2000, Şanlıurfa.

Bildiride, dairesel dönel kabukların simetrik yükleme altında iç kuvvetlerinin nümerik olarak elde edilmesi amacıyla bir bilgisayar programı geliştirilmiş ve bu program kullanılarak örnek problem çözümü gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçların analitik sonuçlarla uyumlu olduğu gösterilmiştir.

42.  Karaduman M., Kaltakcı M.Y., Umucalılar A., Çınar B. “Betonarme Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesinde Karşılaşılan Sorunlar ve Bir Uygulama Örneği”, XV. Teknik Kongre, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 95-110, T.M.M.O.B. İnşaat Mühendisleri Odası, O.D.T.Ü. Kültür ve Kongre Merkezi, 24-26 Kasım 1999, Ankara.

Bildiride, yapım aşamasında veya kullanılmakta olan bir yapıda ortaya çıkan hasar nedenlerinin belirlenmesi, yapılacak onarım ve/veya güçlendirme yönteminin seçilmesiyle ilgili olarak proje ve yapı üzerinde yapılacak araştırmalar, güçlendirme projesinin hazırlanması ve uygulanmasında karşılaşılan sorunlar ele alınmış; uygulama örneği olarak seçilen bir binada tekil temeller ve döşemelerin güçlendirilmesindeki özel uygulamalardan söz edilmiştir.

43.  Kaltakcı M.Y., Dere Y. “Yapay Sinir Ağı Uygulamalarının İnşaat Mühendisliğinde Kullanımı”, Türk Deprem Vakfı, Prof. Dr. Rıfat Yarar Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Cit: 1, Sayfa: 411-420, İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi, 10 Aralık 1997, İstanbul.

Bildiride, Yapay Sinir Ağlarının yapısı, özellikleri, çalışma sistemi, sınıflandırılması ve uygulamalarının geliştirilme safhaları ayrıntılı olarak incelenmiş ve İnşaat Mühendisliği alanındaki kullanımı tartışılmıştır.

44.  Kaltakcı M.Y., Dere Y. “Yapay Sinir Ağları Kullanımı ile Yüksek Kirişlerde Kesme Mukavemetinin Belirlenmesi”, İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler, III. Teknik Kongre, Bildiriler Kitabı, Cilt: 2, Sayfa: 397-405, O.D.T.Ü. Kültür ve Kongre Merkezi, 15-16 Eylül 1997, Ankara.

Bildiride, Yapay Sinir Ağı kullanılarak yüksek kirişlerde kesme mukavemeti, bir çeşit doğrusal olmayan malzeme davranışı modellemesinin gerçekleştirilmesiyle belirlenmiştir. Deneysel verilerin alındığı kaynakta kullanılmış olan strut-and-tie modeline ait sonuçlar, YSA modelinden elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır.

45.  Dere Y., Kaltakcı M.Y. “İnşaat Mühendisliğinde Yapay Sinir Ağları Uygulamaları”, İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler, III. Teknik Kongre, Bildiriler Kitabı, Cilt: 2, Sayfa: 407-416, O.D.T.Ü. Kültür ve Kongre Merkezi, 15-16 Eylül 1997, Ankara.

Bildiride, Yapay Sinir Ağları’nın İnşaat Mühendisliği alanında kullanımının getirdiği yenilikler, mevcut çalışmaların ışığı altında ortaya konulmuş; yapay zeka uygulamaları arasında Yapay Sinir Ağları’ndan daha köklü bir geçmişe sahip olan Uzman Sistemler ile karşılaştırmalı olarak ele alınmış, birbirlerine göre üstünlükleri ve dezavantajlarından bahsedilmiştir.

46.  Karaduman M., Kaltakcı M.Y. , Umucalılar,A. “Tarihi Konya Alaaddin Camii’nin Restorasyonu Öncesi Yapılan Üstyapı Onarım ve Güçlendirme Çalışmaları”, XIII. Teknik Kongre, T.M.M.O.B. İnşaat Mühendisleri Odası, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 81-98, Milli Kütüphane, 20-22 Aralık 1995, Ankara.

Bildiride, Konya Alaaddin Camii’nin restorasyonu öncesi yapılan üstyapı onarım ve güçlendirme çalışmaları anlatılmış ve tarihi eserin yeniden kazanılması için projelendirmedeki ilkeler ve uygulanan teknikler aktarılmıştır.

47.  Dülgerler O.N., Kaltakcı M.Y. “Konya Alâeddin Camii Restorasyon Projesi Uygulamaları”, XIII. Vakıf Haftası, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 193-217, T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü, 4-10 Aralık 1995, Ankara.

Bildiride, Alaaddin Camii’nin tarihçesi, gördüğü bazı onarımlar, camiinin statik sorunları ve camide yapılan restorasyon, onarım ve güçlendirme uygulaması ele alınmıştır.

48.  Kaltakcı M.Y., Karaduman A. “Isı Etkisindeki Prizmatik Olmayan Elemanlı Çerçevelerde Eksen Seçiminin Statik Çözüm Sonuçlarına Etkisi”, III. Balıkesir Mühendislik-Mimarlık Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 53-62, Balıkesir Üniversitesi, 10-11 Nisan 1995, Balıkesir.

Bildiride, değişken kesitli elemanlarda çubuk ekseni seçiminin eşit veya farklı ısı değişimi etkisinde statik çözüm sonuçlarına etkisi incelenmiştir. Değişken taşıyıcı sistemlerin çözümünde çubuk ekseninin çubuğun ağırlık ekseni olarak dikkate alınmasının gerekliliği üzerinde durulmuştur.

49.  Karaduman M., Kaltakcı M.Y., Umucalılar A. “Yapı Denetiminde Gecikiyoruz”, Proje ve Yapı Denetimi Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 113-123, İ.M.O. İzmir Şubesi, 14-15 Ekim 1993, İzmir Ticaret Odası Salonu, İzmir.

Bildiride, bina inşaatlarında sıkça rastlanan malzeme ve imalat kusurlarının önlenmesi ile can ve mal kaybının en aza indirilmesi için etkin bir yapı denetiminin gerekliliği üzerinde durulmuş; denetimde etkinlik için yapı sigortası ve yapı polisi teşkilatları önerilmiştir.

50.  Karaduman M., Kaltakcı M.Y., Umucalılar A. “İnşaat Mühendisliği Eğitiminde Sorunlar ve Bazı Öneriler”, XII. Teknik Kongre, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 339-349, T.M.M.O.B. İnşaat Mühendisleri Odası, 25-27 Mayıs 1993, Hilton Oteli, Ankara.

Bildiride iyi yetişmiş inşaat mühendislerine olan ihtiyaç belirtilerek inşaat mühendisliği eğitimindeki sorunlar tartışılmış ve çözüm önerileri sunulmuştur.

51.  Kaltakcı M.Y. “Dairesel Delikli Ortotropik Kompozit Levhalardaki Gerilme Yığılması”, II. Balıkesir Mühendislik Sempozyumu, Bildiriler Kitabı (İnşaat Grubu), Sayfa: 145-156, Uludağ Üniversitesi Balıkesir Mühendislik Fakültesi, 30-31 Mayıs 1991, Balıkesir.

Bildiride, ortotropik kompozit levhada, düzgün yayılı, üçgen yayılı ve tekil yük tipleri için sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak dairesel delik problemi incelenmiştir.

52.  Kaltakcı M.Y. “Konya Maliye Sarayı Temel İnşaatı”, İnşaat Mühendisliğinde Zemin Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 3-12, İ.M.O. İzmir Şubesi, 15-16 Kasım 1991, İzmir Ticaret Odası Salonu, İzmir.

Bildiride, çok katlı olarak projelendirilen Konya Maliye Sarayı’nın zemin ve temel durumu hakkında bilgi verilmiştir.

53.  Kaltakcı M.Y., Temizci S. “Konya Alaaddin Camii’nde Yapılan Zemin İyileştirme ve Temel Güçlendirme Çalışmaları İle Alaaddin Tepesinin Sorunları”, İnşaat Mühendisliğinde Zemin Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 15-25, İ.M.O. İzmir Şubesi, 15-16 Kasım 1991, İzmir Ticaret Odası Salonu, İzmir.

Bildiride, Alaaddin Camii’ni yıkılmaktan kurtarmak için yapılan restorasyon öncesi zemin iyileştirme ve temel güçlendirme çalışmalarından bahsedilmiştir.

 

Sözlü sunulmuş ve tam metin yayınlanmak üzere hazırlanmış bildiriler

 

54.  Kaltakcı M.Y. “Konya’da Mûsikî ve Konya Mûsikî Derneği”, Günümüz Konya’sında Müzik ve Müzik Eğitimi Kurumları Paneli, Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Erol Güngör Konferans Salonu, ( Hz. Mevlâna’yı Anma Etkinlikleri nedeniyle ), Düzenleyen: Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, 16 Aralık 2011, Saat: 14.00, Konya.

Bu çalışmada, önce Konya’da Mûsikî’nin kısaca târihçesinden ve mevcut durumundan bahsedilmiş; daha sonra, Konya’da Türk Mûsikîsi Eğitim Kurumları içerisinde önemli bir yeri olan Konya Mûsikî Derneği’nin kuruluşu ve amacı ile Klâsik Türk Mûsikîsi’ne olan hizmetleri üzerinde durulmuştur.

55.  Kaltakcı M.Y. “Mevlevî Bestekârlar ve Klâsik Türk Mûsikîsi’ne Etkileri”, Âşıkların Gıdası: Mevlevî Mûsikîsi Paneli, Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Salonu, ( Hz. Mevlâna ve Ailesi’nin Konya’ya Gelişlerinin 781. Yıldönümü Kutlamaları nedeniyle ), Düzenleyen: Uluslararası Mevlâna Vakfı, S.Ü. Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 05 Mayıs 2009, Saat: 14.00, Konya.

Bu çalışmada, önce, Klâsik Türk Mûsikîsi’nin kısaca târihçesi, karakteri, konumu ve Türk Mûsikîsi’nin diğer İslâm Mûsikîleri içindeki yerinden bahsedilmiş; daha sonra, Türk Mûsikîsi Eğitim Kurumları içerisinde Mevlevî-hâneler’in yeri ve önemi belirtilerek, Mûsikî Târihimiz boyunca temâyüz etmiş Mevlevî Bestekârlar ve O’nların Klâsik Türk Mûsikîsi’ne olan etkileri ve katkıları üzerinde durulmuştur.

 

Sözlü sunulmuş ve tam metin CD olarak yayınlanmış bildiriler

 

56.  Kamanlı M., Balık F.S., Korkmaz H.H., Bahadır F., Kaltakcı M.Y., Ünal A. “Betonarme Çerçevelerin Pencere Boşluklu Perde Duvarlarla Güçlendirilmesi”, 2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Bildiriler Kitabı CD, Sayfa: 149-156, 25-27 Eylül 2013, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay.

Bu çalışmada, betonarme çerçevelerin pencere boşluklu perde duvar ile güçlendirilmesi konusunda yapılan deneysel çalışmalar ve sonuçları anlatılmıştır.

57.  Ünal A., Korkmaz H.H., Kaltakcı M.Y., Kamanlı M., Bahadır F., Balık F.S. “Deprem Dayanımı Yetersiz Betonarme Çerçevelerin Düzlem Dışı Perde Duvar ile Güçlendirilmesi”, 2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Bildiriler Kitabı CD, Sayfa: 39-49, 25-27 Eylül 2013, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay.

Bu çalışmada, deprem dayanımı yetersiz betonarme çerçevelerin düzlem dışı perde duvar ile güçlendirilmesikonusunda yapılan deneysel çalışmalar ve sonuçları anlatılmıştır.

58.  Kaltakcı M.Y., Arslan M.H., Yılmaz, Ü.S. “Malzeme Sünekliğinin Sistem Sünekliğine Olan Etkisi Üzerine Bir Çalışma”, Kocaeli Deprem Sempozyumu, Bildiriler Kitabı CD, Sayfa: 881-893, 23-25 Mart 2005, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.

Çelik tel katkılı betonarme kolonlarla ilgili yapılan 16 adet deneysel çalışmanın sonucunun, deneysel çalışmada kullanılan olanlarla aynı özelliğe sahip kolonlardan oluşan tek açıklıklı iki katlı betonarme çerçeve sisteminin analitik çözüm(pushover) sonuçları ile karşılaştırmasını içermektedir. Çalışmada, deneysel çalışmadan elde edilen kolonlara ait eleman sünekliği ile, çerçevelerin sistem sünekliklerinin karşılaştırılması yapılmıştır.

 

Sözlü sunulmuş ve özeti yayınlanmış bildiriler

 

59.  Kaltakcı M.Y., Yavuz, G. “Kısmi Betonarme Perde Duvar ile Güçlendirilmiş Sünek Olmayan Betonarme Çerçevelerin Deprem Davranışı”, İnşaat Teknolojileri/Üretim ARGE Proje Pazarı, Bildiri Özetleri Kitabı, Sayfa: 95-96, ODTÜ Kültür Kongre Merkezi, 10 Haziran 2002, ODTÜ, Ankara.

Bildiride, çeşitli üretim hataları nedeniyle sünek olmayan betonarme çerçevelerin, kısmi betonarme perde duvar ile güçlendirilmesi sonucu oluşacak sistemin deprem davranışının incelenmesi ve yapılacak deneysel çalışmalar anlatılmıştır.

60.  Onüçyıldız M., Burdurlu Y., Kaltakcı M.Y. “Konya II. Organize Sanayi Bölgesindeki Zeminin ve Yer altı Suyunun Betona Etkisi Üzerine Bir Araştırma”, 15. Yıl Sempozyumu, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, 4-7 Nisan 1994, Adana.

Bildiride, Konya II. Organize Sanayi Bölgesi zemin ve yeraltı suyunun beton üzerine etkisi ile ilgili gerçekleştirilmiş olan bir araştırmanın sonuçları verilmiş ve bazı önerilerde bulunulmuştur.

61.  Karaduman M., Kaltakcı M.Y., Umucalılar A. “Erzincan Depremi Üzerine Bir İnceleme, Bazı Tesbit ve Öneriler”, Akdeniz Üniversitesi Isparta Mühendislik Fakültesi, VII. Mühendislik Haftası, Sayfa: 1-18, 25-29 Mayıs. 1992, Isparta.

Bildiride, 1992 Erzincan depreminin yöredeki yapılarda sebep olduğu hasarlar, hasar değerlendirilmesi ve alınması gereken önlemler ele alınmıştır.

 

Poster olarak sunulmuş ve özeti yayınlanmış bildiriler

 

62.  Sivri M., Yavuz G., Kaltakcı M.Y., Kuyucular A. “Kısmi Betonarme Perde ile Güçlendirilmiş Betonarme Çerçeve Sistemlerin Nonlineer Sonlu Eleman Analizi”, 7. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, Sayfa: 16, 30 Mayıs-3 Haziran 2011, İstanbul.

Bildiride, kısmi betonarme perde ile güçlendirilmiş betonarme çerçeve sistemlerin ANSYS programı ile modellenerek nonlineer sonlu eleman analizi yapılmış ve deneysel sonuçlarla karşılaştırılmıştır.

63.  Kocaer M., Çavuşoğlu A.Y., Kaltakcı M.Y. “Ortotropik Levhalardaki Gerilme Dağılımına Daire Deliğin Etkisi”, IV. Ulusal Mekanik Kongresi, Sayfa: 1-9, 23-27 Eylül 1985, Bayramoğlu, İstanbul.

Bildiride, tek eksenli yükleme etkisi altında ortotropik levhalarda daire delik problemi incelenmiştir.

 

Poster olarak sunulan ve tam metin CD olarak yayınlanmış bildiriler

 

64.  Kaltakcı M.Y., Arslan M.H. “Taşıyıcı Olmayan Tuğla Dolgu Duvarların Yapı Davranış Katsayısına Olan Etkisinin İncelenmesi”, Kocaeli Deprem Sempozyumu, Bildiriler Kitabı CD, Sayfa: 598-605, 23-25 Mart 2005, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.

Bu çalışmada, tuğla dolgu duvarın yapıların yatay rijitliklerine etkisi incelenmiş ve farklı tuğla dolgu duvar dizilişine sahip betonarme çerçeveler ayrı ayrı çözülerek karşılaştırılmıştır. Ayrıca, betonarme binaların depreme göre tasarımında en önemli parametrelerden biri olan yapı davranış katsayısı (R)’nin tuğla dolgu duvara göre değişimi de irdelenmiştir.

 

Poster olarak sunulan ve yayınlanmayan bildiriler

 

65.  Kaltakcı M.Y. “Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Laboratuvarı, Konya”, Yaygınlaştırılmış Ulusal ve Uluslararası Projeler YUUP günü, 5-6 Aralık 2005, ODTÜ Kongre ve Kültür Merkezi, Ankara.

Bu çalışmada, inşaatı sürmekte olan Selçuk Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Yapı laboratuvarı hakkında teknik bilgi sunulmuştur.

66.  Kaltakcı M.Y., Yavuz G. “Kısmi Betonarme Perde Duvar ile Güçlendirilmiş Deprem Davranışı Zayıf Sünek Olmayan Betonarme Çerçevelerin Deprem Davranışı”, Yaygınlaştırılmış Ulusal ve Uluslararası Projeler YUUP günü, 5-6 Aralık 2005, ODTÜ Kongre ve Kültür Merkezi, Ankara.

Bu çalışmada, Türkiye’deki mevcut betonarme yapıları temsil etmek üzere 2 katlı 2 açıklıklı deprem davranışı zayıf sünek olmayan betonarme çerçevelerin orta kolonlarına perde duvar ilavesiyle gerçekleştirilen güçlendirme çalışmasından elde edilen sonuçlar özet şeklinde sunulmuştur.

67.  Kaltakcı M.Y., Arslan M.H. “Kolonları Çekme Kırılması Gösteren Sünek Olmayan Betonarme Çerçevelerin Dış Perde Duvar Uygulamasıyla Güçlendirilmesi”, Yaygınlaştırılmış Ulusal ve Uluslararası Projeler YUUP günü, 5-6 Aralık 2005, ODTÜ Kongre ve Kültür Merkezi, Ankara.

Bu çalışmada, Türkiye’deki mevcut betonarme yapıları temsil etmek üzere 2 katlı 2 açıklıklı sünek olmayan ve kolonları çekme kırılması gösteren betonarme çerçevelerin kenar kolonuna çerçeve dışından perde duvar ilavesiyle gerçekleştirilen güçlendirme çalışmasının sonuçları özetlenmiştir.

7.6 Diğer yayınlar
SıraTarihiİçerik
1 2000-01-01

1.     Kaltakcı M.Y., Arslan M.H. “UBC97 ile ABYYHY97’de Verilen Kriterlere Göre Taban Kesme Kuvvetlerinin Karşılaştırılması”, İ.M.O. Konya Şubesi Dergisi, Sayı: 17, Sayfa: 19-25, 2005, Konya.

Taban kesme kuvvetinin bulunmasına yönelik iki y-önetmelikte verilen formüller kullanılarak karşılaştırma yapılmış, örnek bir bina üzerinde sonuçlar incelenmiştir.

2.     Karaduman M., Kaltakcı M.Y., Karaduman A. “Duvarları Hasar Görmüş Dört Katlı Yığma Bir Yapının Onarımı ve Güçlendirilmesi”, Yapı Malzeme ve Teknik Dergisi, Yıl:4, Sayı:30, Sayfa: 72-74, Kasım 1998, İstanbul.

Makalede, bir siteye ait olan ve yapım aşamasında kaba inşaatı bitmiş dört katlı yığma iki bloktan oluşan yapının birinin taşıyıcı duvarlarının ezilmesi sonucunda göçmesi, diğerinin de göçme aşamasına gelmiş olması nedeniyle yapılan inceleme ve araştırmaya dayalı olarak gerçekleştirilen onarım ve güçlendirme ele alınmıştır.

3.     Karaduman M., Kaltakcı M.Y., Umucalılar A., Karaduman A. “Yangında Hasar Görmüş Betonarme Bir Yapıda Kolon ve Kirişlerin Takviyesi”, Yapı Malzeme ve Teknik Dergisi, Yıl:1, Sayı:3, Sayfa: 50-54, Ağustos-Eylül 1995, İstanbul.

Makalede, beton dökülmesi sırasında çıkan yangın sonucu 9. katı hasar gören betonarme karkas bir yapıda gerçekleştirilen kolon ve kiriş takviyesi ele alınmıştır.

4.     Kaltakcı M.Y. “Taşıma Gücü Yöntemi İle Hazırlanmış Tablalı Kesit Donatı Çizelgeleri”, İ.M.O. Konya Şubesi Haber Bülteni, Sayı:7, Sayfa: 9-11, Mart 1991, Konya.

Çalışmada, betonarme tablalı kesitlerin taşıma gücü yöntemine göre çözümünü hızlandıran ve kolaylaştıran çizelgeler hazırlanmıştır.

5.     Kaltakcı M.Y. “Mevcut Beton Sınıflandırmaları ve Beton Kalitesinin Yapı Ekonomisi Açısından Önemi”, İ.M.O. Konya Şubesi Haber Bülteni, Sayı:5, Sayfa: 3-6, Mayıs 1990, Konya.

Makalede uygulamadaki beton sınıflandırmaları ile projelendirme sırasındaki beton sınıflandırmaları arasındaki uyumsuzluklar ile beton kalitesinin yapı ekonomisine etkisi incelenmiştir.

6.     Kaltakcı M.Y. “Taşıma Gücü Yöntemi İle Hazırlanmış Çift Donatılı Dikdörtgen Kesit Çizelgeleri”, İ.M.O. Konya Şubesi Haber Bülteni, Sayı:4, Sayfa: 3-4, Ocak 1990, Konya.

Makalede betonarme çift donatılı dikdörtgen kesit hesaplarının taşıma gücü yöntemine göre kısa sürede ve basit bir biçimde çözümlenmesi için çizelgeler hazırlanmıştır.

7.     Kaltakcı M.Y. “Taşıma Gücü Yöntemi İle Hazırlanmış Döşeme ve Kiriş Donatı Çizelgeleri”, İ.M.O. Konya Şubesi Haber Bülteni, Sayı:3, Sayfa: 4-6, Kasım 1989, Konya.

Çalışmada, betonarme döşeme ve kiriş kesit hesaplarının taşıma gücü yöntemi ile kısa sürede ve basit bir biçimde çözümlenmesi ve donatısının bulunabilmesi amacıyla çizelgeler hazırlanmıştır.

8.     Kaltakcı M.Y. “Konya Maliye Sarayı İnşaatı”, İ.M.O. Konya Şubesi Haber Bülteni, Sayı:2, Sayfa: 5-7, Eylül 1989, Konya.

Çalışmada, yüksek bir bina örneği olan ve statik-betonarme projesi ile kontrollüğü aday tarafından yapılan Konya Maliye Sarayı İnşaatı tanıtılmıştır.

9. İdari Görevler
SıraTarihiİçerik
1 2000-01-01

1996-2013      S. Ü. İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı

1996-2013      S. Ü. İnşaat Mühendisliği Bölümü, Yapı Anabilim Dalı Başkanlığı

2008-2011      S. Ü. Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü

2000-2003      S. Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Dekan Yardımcılığı

1990-1996      S. Ü. İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı

1990-1996      S. Ü. İnşaat Mühendisliği Bölümü, Mekanik Anabilim Dalı Başkanlığı

1992-1995      S. Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (Yardımcı Doçent Temsilcisi)

1995-1996      S. Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği (Yardımcı Doçent Temsilcisi)

1996-2013      S. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Enstitü Kurulu Üyeliği

1996-2013      S. Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği

1998-2001      S. Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (Doçent Temsilcisi)

2003-2006      S. Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (Profesör Temsilcisi)

2004-2009      S. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Üyeliği

2004-2010      S. Ü. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Komisyonu Üyeliği

2005-2013      S. Ü. Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği (Profesör Temsilcisi)

2005-2012      S. Ü. Stratejik Planlama Kurulu Üyeliği

2006-2012      S. Ü. Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Komisyonu Üyeliği

2006-2010      S. Ü. Yayın Komisyonu Üyeliği

1990-1992      İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi, Yönetim Kurulu Üyeliği

1992-2013      İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi, İşyeri Temsilciliği

11. Ödüller
SıraTarihiİçerik
1 2000-01-01

1.     “Konya Esnaf Dernekleri Birliği Hizmet Binası Projesi, Bölgesel Mimari Proje Yarışması”, (Birincilik ödülü-1989), Konya Esnaf Dernekleri Birliği, Konya.

1.     “Konya Esnaf Dernekleri Birliği Hizmet Binası Projesi, Bölgesel Mimari Proje Yarışması”, (İkincilik Ödülü-1989), Konya Esnaf Dernekleri Birliği, Konya.

2.     “Konya Esnaf Dernekleri Birliği Hizmet Binası Projesi, Bölgesel Mimari Proje Yarışması”, (Üçüncülük Ödülü-1989), Konya Esnaf Dernekleri Birliği, Konya.

3.     “Konya Mevlana Kültür Merkezi Projesi, Kültür Bakanlığı Ulusal Mimari Proje Yarışması”, (Üçüncü mansiyon ödülü-1991), Kültür Bakanlığı, Ankara.

4.     “200 Yataklı Konya Onkoloji Hastanesi Projesi, Bayındırlık Bakanlığı Ulusal Mimari Proje Yarışması”, (1. Satın alma ödülü-1993), Bayındırlık Bakanlığı, Ankara.

5.     “Bilecik-Söğüt Kültür Merkezi Projesi, Kültür Bakanlığı Ulusal Mimari Proje Yarışması”, (Üçüncü Mansiyon Ödülü-1995), Kültür Bakanlığı, Ankara.

6.     “Konya Selçuklu Belediyesi, Çifte Kümbetler Restorasyon ve Çevre Düzenlemesi Projesi, Ulusal Sınırlı Mimari Proje Yarışması”, (İkinci Mansiyon Ödülü-1996), Konya Selçuklu Belediyesi,  Konya.